എന്റെ കളികൾ 10

Posted by

എന്റെ കളികൾ 10

Ente Kalikal Kambikatha Part-10 bY: Syam Gopal @ kambimaman.netPART-01 | PART-02 | PART-03 | PART-04 | PART-05 | PART-06 | PART-07 | PART-08 |  PART-09 | Continue reading part 10

 

 

ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി .. സംഗീത ആയി ചാറ്റിംഗിലൂടെ നല്ല പോലെ അടുതിരുന്നു ഞാൻ .. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ എനിക്ക് നല്ല ഒരു സ്ഥാനം ആണ് നൽകിയിരുന്നത് .. ഒരു പക്ഷെ അവളുടെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുൻപിൽ തന്നെ ..

അതിനു കാരണം എന്നത് ഇന്നേ വരെ ഞങ്ങൾ സെക്സ് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല … മാത്രമല്ല നല്ല ഒരു സുഹൃത് ബന്ധം ആയിരുന്നു ഞാൻ പാലിച്ചിരുന്നത് ..അവൾക്ക് ഇന്നേ വരെ കിട്ടാത്ത സ്നേഹവും പരിപാലനവും എല്ലാം എന്നിലൂടെ കിട്ടി തുടങ്ങി ..എങ്കിലും പിന്നീട് നേരിട്ട് കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ..

അന്നൊരു ദിവസം ചെറിയ തല വേദന തോന്നി ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോന്നു ..വീട് ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ആണ് ഓര്മ വന്നത് ശ്രുതിക്കു ഇന്ന് ചെക്ക് അപ്പ് ഉണ്ടെന്നു .. ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള ചാവി എടുത്തു വീട് തുറന്നു അകത്തു കയറി ..എന്റെ ബാഗ് സോഫായിലേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു കുറച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചു ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *