എന്റെ ഷബ്നാന്റി

Posted by

എന്റെ ഷബ്നാന്റി

EnTe Shabnaunty Kambikatha bY:RiYaS@kambimaman.netഹായ്‌, എന്റെ പേരു റിയാസ്‌. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്‌. എന്റെ വയസ്സ്‌ 19. ഞാൻ ഐ റ്റി ഐ യിൽ പഠിക്കുന്നു. എന്റെ ഒരു അനുഭവ കഥയാണു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്‌.

എന്റെ വീട്ടിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും പിന്നെ ഞാനും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം. സന്തുഷ്ട കുടുംബം. എന്റെ ഉമ്മാക്ക്‌ 7 സഹോദരങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബം ഉണ്ട്‌. അവിടെ എല്ലാ വെക്കേഷൻ സമയങ്ങളിലും ഞാൻ പോവാറുണ്ട്‌. അവിടെ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതി ആണു. തറവാട്‌ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്‌ ഭയങ്കര രസമാണു. അമ്മാവന്മാരുടെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പ്രായ പരിതിയിൽ ഉള്ളവരും ആയത്‌ കൊണ്ട്‌ ഒരുപാട്‌ പേരുണ്ടാവും. ഒരാൾ മാത്രം എന്റെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതിൽ ചെറിയ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ ഷബ്നയുമായുള്ള എന്റെ ഒരു അനുഭവമാണു ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്‌. അമ്മാവനും ആന്റിക്കും ഒരു മകൾ മാത്രമേയൊള്ളൂ, ഒന്നര വയസ്സ്‌. വല്ലിയുമ്മ(മുത്തശ്ശി) യുടെ മരണ ശേഷം അമ്മാവന്മാർ എല്ലാം അവരവരുടെ വീടുകൾ പണിത്‌ പെട്ടെന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. തറവാട്ടിൽ ഉള്ള അമ്മാവന്മാരെല്ലാം പ്രവാസികൾ ആണു. 2 പേർ ആദ്യമേ വീട്‌ മാറി പ്പോയൊരുന്നു. ചെറിയ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റം ചരക്കാണു. ഒരു 25-26 വയസ്സ്‌, ഒത്ത ശരീരം, വെള്ള നിറം, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ഗോധാ സിനിമയിലെ നായിക മധുബാലയുടെ രൂപം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *