ഭാര്യയും കടക്കാരനും 1

Posted by

ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഥ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരും ഒന്നും പറയരുത് കാരണം എനിക്ക് എഴുതാൻ അറിയുല അക്ഷരം ആകെ തെറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്.

ഭാര്യയും കടക്കാരനും

Bhaaryayum Kadakkaaranum Part 1 bY Naran

ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ഭരയും കാടക്കാരനും കളിച്ച കഥ ആണ്‌ ഇത് നടക്കുന്നത് കുറച്ചു ദിവസ്സങ്ങൾക് മുൻപ് ആണ്‌ ഒരിക്കൽ ഞാൻ കുറച്ചു പണം ഒരാളെ കയ്യിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങി വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചു നിബന്ദനകൽ വെച്ചു ഒരു ആഴ്ച ക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചു തരണം എന്ന് ഇല്ലങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്നത് എന്തും കേൾക്കാൻ ഞാൻ ബാധയസ്ഥന് ആണ് പിന്നെ അതിനു ഉള്ള കുറച്ചു രേഖ കളും പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഉം അതിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം പണം നിശ്ചിത ദിവസം ത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു തന്നില്ലങ്കിൽ എന്തും
അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അങ്ങനെ അതും കയിഞ്ഞു പണവും വാങ്ങി
ഞാൻ പോണു ഓ ഞാൻ എന്നെയും ഭാര്യയും പരിജയം പെടുത്താൻ മറന്നു ഞാൻ നാസർ മലപ്പുറത്ത് ആണ്‌ വീട് ഭാര്യ ആയിശ കുട്ടികൾ ഇല്ല ഒരു കാട്ടിൽ ആണ് വീട് കാട് പറയാനെകി ഒരു കുന്നുമ്മൽ ൾ അടുത്തൊന്നും വീട് ഇല്ല ഭാര്യ ക് നല്ല കടി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അനകിൽ അത് തീര്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നിയില പിന്നെ എനിക്ക് കുടുംബം ഒന്നും ഇല്ല ഉള്ളവർ മരിച്ചു പോയി അവൾക് കുടുംബം ഒക്കെ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് ആണ്‌ കളിയാണ കയിഞ്ഞു 1 കൊല്ലം ആയി ജോലി ടൌണിൽ ഒരു ഷോപ് ഉണ്ട് അത് കൊണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *