അമൃതയും വർഷയും

Posted by

അമൃതയു വർഷയും

Amruthayum Varshayum bY Amal

അമൃതയെയും വർഷയെയും കളിച്ച ത്രില്ലിലാണ് ഞാൻ. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്ക് വച്ചു.പെണ്ണെ നന്ന് കേട്ടാൽ ഹരമാണ് എല്ലാതിനും.

അവർക്ക് ഒരേ ഒരു വാശി 2നെയും കളിക്കാൻ കിട്ടണമെന്ന്.

അതൊന്നും നടകില്ല..

പ്ലീസ്‌ ഡാ. ഒറ്റ തവണ. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സുഖം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

 പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി 

ഈ കറുത്ത എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സുന്ദരി യേ കിട്ടത്തില്ല.

ഫ്രണ്ട്‌സ് എത്ര നിബന്ധിച്ചിട്ടും ഞാൻ തയ്യാറായില്ല.

അങ്ങനെ യിരിക്കെ  ഒരു ദിവസം വയ്കുന്നേരം ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തി. ഹാള്ളിൽ എല്ലാവരും എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു.  ഹോസ്റ്റലിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യമെന്തെന്ന് അറിയാത്ത ഞാൻ ഞെട്ടി നിന്നു.

2നില യുള്ള ഹോസ്റ്റൽ ആണ് ഇത് 30 ഓളം ബോയ്സ് താമസിക്കുന്നു.

എല്ലാവരും എന്നോട് കേണു പ്ലീസ് ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വാ എല്ലാവരും 500 രൂപ വച്ചു തരാം. ഒടുവിൽ സഹി കെട്ട ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. കോബത്തോടെ എന്റെ റൂം മേറ്റ്സ് നെ നോക്കി എന്റെ റൂം മിലേക് ഞാൻ ചെന്നു. അവരും പിന്നാലെ വന്നു. ഞാൻ കതക് അടച്ചു.

നിങൾ എന്ത് പണിയ കാണിച്ചത് ?ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നടക്കൂലാന്ന്.

പ്ലീസ്‌ 2നെ വെണ്ട 1 തിയെ എങ്കിലും കൊണ്ടുവാ.

ആ സംസാരം അവിടെ അവസാനിച്ചു.

കിടക്കാൻ നേരം അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു. എനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല നല്ല കാശും കിട്ടും പകുതി രൂപ അവൾക് കൊടുകാം.

അങ്ങനെ നേരം വെളുത്തു. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്‌സ് നോട്‌ ചോദിച്ചു.

30 പേർക്കൊന്നും ഒരുത്തിയെ കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവൾ ചത്തുപോകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *