നസ്രാണി 3

Posted by

നസ്രാണി 3

Nasrani Part 3 bY Bency |  Click here to read All Parts

 

 

വയ്കിട്ടു 4 മണി വരെ ആ റൂമിനുല്ലിൽ ബെറ്റിയുടെ പൂറും ചന്തിയുമെല്ലാം അവൻ കളിച്ച്‌ പദം വരുത്തി. അതിനിദക്ക്‌ പലവെട്ടം അവലുടെ പൂർ മദനജലം ചുരത്തി. അവന്റെ കുണ്ണ ബെറ്റിയുടെ വിടവുകളിൽ പലവട്ടം പാലടിച്ചൊഴുക്കി. 4 മനിക്കു വിൽസൺ അങ്കിൾ വണ്ടിയുമായ്‌‌ വന്നു. ബെറ്റിയെയും മറ്റേ പെങ്കുട്ടിയെയും കൂട്ടി പൊയ്‌. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഡേ കെയരിൽ നിന്നു കുഞ്ഞിനെയെദുത്തു. അങ്കിൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീദുവരെ വിദാം വീട്ടിലെത്തിയപ്പൊ ബെറ്റി ഇരുവരെയും അകത്തെക്കു ക്ഷന്നിച്ചു ചയ കുദിചിട്ടു പൊവാം.

അങ്കിളും പാർവതിയും അവളുടെ പേരതായിരുന്നു. അവർ ചായ കുദിക്കുമ്പോൽ ബെറ്റി കിച്ചെണിൽ ആയിരുന്നു അങ്കിൾ പാർവ്വതിയോട്‌ ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കിച്ചനിൽ വന്നു. പയ്സ്‌ എണ്ണി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ബെറ്റിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അവളത്‌ വാങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ വിശേഷം പോലെ ചൊദിച്ചു. ആ ഹിന്ദിക്കാരൻ എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു. അവൽ മെല്ലെ ചിരിച്ചു. “നന്നായ്‌ സുഖിപ്പിച്ച്‌ കൊടുത്തോ” എന്നു ചോദിചുകൊണ്ട്‌ അവലുടെ ചന്തിയിലമർത്തിയൊന്നു പിദിച്ചു. ” ചെ ആ പെണ്ണു അപ്പുറത്തുണ്ടു” അവൾ മെല്ലെ പറഞ്ഞു. ” ഓ അവൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലെ മോളുടെ പൂറിൽ കേറിയ രണ്ടു അണ്ടിയും അവൾടെ പൂറ്റിലും ഇന്നു കേറിയതല്ലെ”. “ചീ നാണമില്ലല്ലോ” .

എന്നുപറഞ്ഞ്‌ അവൾ താടിക്കൊരു കുത്ത്‌ കൊഡുത്തു “അതു ശെരി രാവിലെ മുതൽ ഇതുവരെ കുണ്ണ കേറിയിറങ്ങിയിട്ടും നിന്റെ നാണം മാറിയില്ലെ” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ വിൽസൺ അച്ചായൻ ബെറ്റിയുടെ സാരി മുകലിലെക്ക്‌ തെറുത്തു കയറ്റി. അല്ലെങ്കിലും ബെറ്റിയുടെ തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന ചന്തി അയാൾക്കൊരു ഹരമയിരുന്നു. അയാൾക്കെന്നല്ല അവലെ കാണുന്ന ആർക്കും അവളുടെ ചന്തിയിൽ ഒരു കണ്ണു പതിയും. പാന്റി താഴോട്ടുരിഞ്ഞപ്പൊ വിൽസന്റെ കണ്ണുതള്ളിപ്പോയി .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *