ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 3

Posted by

ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 3

Shajna Mehrin Part 3 by ഷജ്നാദേവി‌ | READ ALL CLICK


റൂമിലെത്തിയ സുഹറ അലമാരയിൽ നിന്ന് പുതുവസ്ത്രമെടുത്ത് അവൾക്ക് നൽകി.

“ഇതുമ്മാടെ കല്ല്യാണസാരിയല്ലേ”

“ഉം.. ഇന്ന് നീയാണിതിടേണ്ടത് ഉമ്മ കാണട്ടെ നിന്റെ അഴക്”

ഇതും പറഞ്ഞ് സുഹറയവളെ അണിയിച്ചൊരുക്കി അതിസുന്ദരിയാക്കി.

സുഹറ മറ്റൊരു സാരിയെടുത്ത് വാരിച്ചുറ്റി.

‘ഈ ഉമ്മാടെയൊരു വട്ട്’

“സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട്ന്റെ പൊട്ടത്തിപ്പെണ്ണ്”

“പോടി പെണ്ണെ,മെഹ്റിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ സുഹറയുള്ളൂ”

സുഹറ മോൾക്കഭിമുഖമായി നിന്ന് നിതംബത്തിന് മുകളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് ചുണ്ടുകളിൽ ചുംബിച്ചു.

സുഹറയുടെ പരിധികൾ ലംഘിച്ച പ്രശംസകൾ‌ ഷജ്നയെ അഹങ്കാരിയാക്കിയോ?

‘ഇനി തനിക്കിഷ്ടമുള്ള ചെത്ത് ചെക്കന്മാർ തന്റെ കാൽക്കീഴിൽ വരും’

ഷജ്നയുടെ ചിന്തകൾ അപകടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്നുവോ?

സുഹറ സുന്ദരിപ്പെണ്ണിന്റെ ചുമലിൽ കൈവച്ച് കട്ടിലിലേക്ക് പിടിച്ചിരുത്തി.

സാരിക്ക് മുകളിൽകൂടി തഴുകി,സാരിയൽപ്പം ഉയർത്തി തുടകളിൽ തലോടി.

അവൾ സാരിക്കുള്ളിലൂടെ തലയിട്ട് അവളുടെതിൽ മുഖമുരച്ചു.

ഷജ്ന സുഹറയുടെ തലയിൽ പിടിച്ച് തന്നിലേക്കമർത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *