ബാഹുബലി

Posted by

ബാഹുബലി

Bahubali bY Hafiz Rehman

ശിവഗാമി ആ കൈകുഞ്ഞിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു ആവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ഓടി,പക്ഷെ പൊളിഞ്ഞ പൂറും കൂതിയും നീറുന്നത് കൊണ്ട് പതിയെ ഓടാനെ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളു.ശിവഗാമിയെ കൊന്നിട്ടേ തിരിച്ചു വരാവു എന്ന് പൽവാൽദേവൻ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഭടൻ തന്റെ കുണ്ണയും തൂകി പുറകെ ഓടി,മേളിലിരുത്തി കൂതിയിലടിക്കുമ്പോഴാണ് ശിവഗാമി കുണ്ണയിൽ നിന്നും എണീറ്റോടിയത്.

പൊളിഞ്ഞ കൂതിയുംകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനേയുമെടുത്ത ഓടുന്ന ശിവഗാമിയുടെ ചന്തിയുടെ വലിപ്പം നോക്കി കിടന്നുപോയ്,എന്നിരുന്നാലും ശിവഗാമിയെ വീണ്ടും കിട്ടി,ഓടുന്നെ ശിവഗാമിയെ പൂണ്ടടക്കം പിടിച്ചു പിന്നിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു,കൂതി മറച്ച തുണിനീക്കി കുണ്ണ അതിലേക്ക് തള്ളി,പ്ലക് എന്ന സൗണ്ടോടെ കുണ്ണ മുഴുവൻ അകത്തുപോയ്,പല രാജാക്കന്മാരുടെയും കുണ്ണ കേറിയിറങ്ങിയ കൂതിയില് ആഞ്ഞടിച്ചു ഭടൻ സുഖിക്കവേ ശിവഗാമി കുഞ്ഞിനേയും മാറോടണച്ചു മുന്നിലെ നദിയിലേക്ക് ചാടി,കുഞ്ഞിനേയും മാറിലനച്ചൂ നീന്തവെ അവർ മാഗിഴ്‌മതി സാമ്രാജ്യത്തെ നോക്കി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ,,”ഇതിനെല്ലാം പകരം ചോദിക്കാൻ മഹേന്ദ്ര ബാഹുബലി തിരികെ വരും” .

പുലർച്ചെ സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു പുത്രലബ്ധിക്കായി നദിക്കരയിൽ വെച്ച് ഭോഗിക്കുകയായിരുന്നു കാട്ടുമൂപ്പനും ഭാര്യയും,കാട്ടുമൂപ്പന്റെ ചെറിയ കുണ്ണ യജമാനത്തിയുടെ പിളർന്ന പൂറിൽ കേറുന്നത് നോക്കി കമ്പിയായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു കൂടെ വന്ന ഭടന്മാർ,പെട്ടെന്ന് മൂപ്പനെ തള്ളിമാറ്റി ഭാര്യ എഴുനേറ്റു,അവർ നദിയിലേക്ക് നോക്കി ഉറക്കെ കരഞ്ഞു,”ഒരു കുട്ടിയതാ ഒഴുകി വരുന്നു ,ആരേലും അതിനെ രക്ഷിക്കൂ”ആരും നദിയിലേക് ചാടാൻ മുതിർന്നില്ല,ഇത് കണ്ട അവർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു “ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്നവന് എന്റെ പൂറിൽ പാലൊഴിക്കാം” ഇത് കേട്ടതും കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കറുത്തവനും ബലിഷ്ഠനുമായ തീയ്യൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി,ഒരുവിധം ഒഴുക്കിനെ മറികടന്നു അവൻ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചു കരക്ക്‌ കയറി യജമാനത്തിയുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു,അവർ ആകെ സന്തോഷത്തിലായി,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *