ജീവിതമൊരു പൂന്തോണി

Posted by

ജീവിതമൊരു പൂന്തോണി

Jeevithamoru poonthoni bY Sahu

 

ഞാൻ sahu എന്റെ കഥ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടാലും പെട്ടില്ലെങ്കിലും പറയാൻ മടിക്കരുത് എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയു എന്തുപറയു നിങ്ങൾ. കഥ ഹാലോ ഞാൻ സുമ എനിക്ക്32 വയസ്സായി കാണാൻ തരക്കേടില്ല മുപ്പത് സെയ്‌സ് വലിയ മുലയുള്ളതുകാരണം വഴിയിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വിത്തമുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്നെ ന്നോക്കിവെള്ളം മിറക്കുന്നതു ഞാൻ ഒരുപാട്കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണാൻ സുന്നറിയോന്നുമല്ലെങ്കിലും ആരും അയ്യേ എന്നുപറയില്ല ഞാൻ അത്ര വെളുത്തിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടു രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പട്ടിണി ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞുപോകുന്നത് ഭ

ർത്താവിന് ചില ദിവസങ്ങളിൽ പണിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാണ് ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഏട്ടാ എനിക്ക് ഒരു ടെയ്‌ലർ മെസീൻ വാങ്ങിത്തന്നാൽ നമുടെ ചിലവിനുള്ള പൈസയെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഡ്രെസ്സുകൾ കേടുവന്നത് തുന്നികൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ചില്ലറകിട്ടും അതും കൂടിയാവുമ്പോൾ നമുക്കു കുഴപ്പമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുപോകാം ചേട്ടൻ എന്തുപറയുന്നു . ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ന്നൊകെട്ടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞു ചേട്ടൻ എന്നോടുപറഞ്ഞു. സുമേ നീ ഒരുപണി ചെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഒരുമെഷീൻ വാങ്ങാനുള്ള പൈസയൊന്നും എന്റെകയ്യിൽ ഇല്ല ഇനി മെഷീൻ വാങ്ങിയാൽ തന്നെ ഈ കിറിയതും

തുന്നൽ വിട്ടതും എത്രെപേർ കൊണ്ടുവരും എന്നാ നിന്റെ വിചാരം ഏറിയാൽ ന്നമ്മുടെ വീടിന്റെ നാലുപുറം ഉള്ള വീട്ടുകാർ അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നു ആരും തന്നെ വരില്ല ഇവിടെയിപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ബ്ലൗസും ചുരിതാറും മറ്റും അടിക്കുന്ന ഒരുകടയെല്ലേ ഒള്ളു അതുന്നമ്മുടെ രാഘവേട്ടന്റെ കട നീ അവിടെപ്പോയി തുന്നൽ പടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റായി ഒരുമെഷീൻ വാങ്ങിയാൽ ന്നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചിലവുകഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകാരാന് കൊടുത്താൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം ആവും അല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ മെന്റായി നിനക്ക് ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിത്തന്നാൽ അതിന്റെ മാസംമാസം ഉള്ള അടവിനുതന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ പണിക്കുപോയി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *