ചിത്രഗീതം

Posted by

ചിത്രഗീതം

Chrithrageetham bY Satheerthyan

 

പ്രിയ കൂട്ടുകാരേ ഇത് കഥയല്ല,എന്ടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുടെ പങ്കുവെക്കൽ ആണ്.പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു.ഞാൻ ശ്യാം,വയസ്സ് 34 ,കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഒരു അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്.അച്ചൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ,അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് 6th ക്ലാസിൽ ആയിരുന്നു എന്നിൽ രതി ചിന്തകൾ മുളപൊട്ടി തുടങ്ങിയത്.നാട്ടിൽ ടി.വി ഒന്നും അത്ര പ്രചാരത്തിൽ ആകാത്ത കാലം.ആകെ ഒരു ടി.വി ഉള്ളത് വായനശാലയിൽ ആണ്. സ്കൂൾ അടച്ചാൽ സന്ധ്യനേരം മുതൽ വായനശാലയിൽ പോയി ദൂരദർശൻ കാണുന്നതാണ് ദിവസവും നേരംപോക്ക്.ആറാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു ബബ്ളു ആയിരുന്നു.ടി.വി കാണാൻ ഇരിക്കുബോൾ ഞങ്ങൾ നിലത്ത് ആണ് ഇരിക്കാറുള്ളത്.കുട്ടികളും കാണും ചേട്ടൻമാരും.എന്ടെ പുറകിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന രഞ്ജിയേട്ടൻ എന്ടെ പുറകിൽ നിന്നും  കൈ ഇട്ട്  എന്നെ വയറിൽ ചുറ്റിപിടിച്ചാണ് ഇരിക്കാറുള്ളത്.ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുബോൾ ഞാൻ രഞ്ജിയേട്ടന്ടെ കാലിന്ടെ ഇടയിൽ ആകും.ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയില്ല.രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചിത്രഗീതം തുടങ്ങാൻ പോകുബോൾ രഞ്ജിയേട്ടൻ എന്നും ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നു.എന്നെ ചുറ്റിപിടിച്ച കൈകൾ എന്ടെ ഷർട്ടിനു മുകളിലുടെ വളരെ പതുക്കെ ഇക്കിളി ആക്കാൻ തുടങ്ങി.ഞാൻ അതിന്ടെ സുഖം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെകിലും ഒന്നുമറിയാത്ത പോലെ ചിത്രഗീതം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.ആ കൈകൾ ഷർട്ടിന്ടെ ബട്ടൻസിനുളളിലും കയറി ചെന്നു.എനിക്ക് നല്ല സുഖവും എന്ടെ കുണ്ണ കുട്ടനിൽ ഒരു തരിപ്പും തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു.എതിർപ്പില്ലാത്തതു കണ്ട് ആ വിരലുകൾ മുഴുവനായും ഷർട്ടിന്ടെ അകത്ത് മേഞ്ഞു നടന്നു.എന്ടെ മുലഞെട്ടുകളിൽ ഇക്കിളി ആയപ്പോ എന്തോ ഒരു തരിപ്പ് ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു.ആ കൈകളുടെ വിഹാരത്തിൽ സുഖത്തിൽ ലയിച്ച് ചിത്രഗീതം കാണുന്നു എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു.ഇപ്പോൾ ഷർട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും കൈ എന്ടെ കുട്ടനു മുകളിൽ കുറച്ചൂ നേരം വച്ചു.എതിർപ്പുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്ററ് ചെയ്തതായിരിക്കും.എന്ടെ കുട്ടന്ടെ കന്നി കബി കൈയിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കൈക്ക് അനക്കം വച്ചു തുടങ്ങി.ട്രൗസറിനു മുകളിലൂടെ രഞ്ജിയേട്ടൻ എന്നെ സുഖിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *