അടക്കാൻ ആവാത്ത കാമം

Posted by

ശിൽജ പറഞ്ഞു : നിന്നെ തിന്നുന്നത് കാറിൽ ആണടി

ടിനു : ദൈവമേ:; ആരെങ്കിലും കണ്ട തീർന്നു,,ഞാൻ പിന്നെ കാണുന്നവമാർക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും

ഞങ്ങൾ മുഖത്തു ഒരു ചിരി പ്രദർശിപ്പിച്ചു അവൻ മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു,,,

അനൂപ് : ഇനി സമയം കളയേണ്ട വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് മുൻപ് തിരിച്ചു എന്താണുള്ളത

ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തു : ഇശയെ വൈകിട് വരെ കളിക്കാൻ ആണോ ഇൻമാരുടെ പ്ലാൻ, എന്തായാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു നങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരുടെ കാമുകന്മാരുടെ കൂടെ വണ്ടികളിൽ കയറി പരാപരം എല്ലാവരും ഓൾ ദി ബെസ്റ് പറഞ്ഞു യാത്രയായി.

തുടരും ..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *