ഞാൻ രതി.

Posted by

ഞാൻ രതി

NJAN RATHI BY RATHI

ആദ്യ കഥയാണ്. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ യഥാർഥമായി എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

ജനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് രതി എന്ന് പേര് ഇട്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. വളർന്നപ്പോഴാണ് ആ പേര് കാമദേവൻറ്റെ ഭാര്യയുടെ ആണെന്ന് മനസിലായിലായത്. ഇണയിൽ നിന്ന് കാമത്തിൻറ്റെ സുഖം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചതിനാലാണ് കാമദേവൻറ്റെ ഭാര്യയെ രതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പുരാണം പറയുന്നു.

എന്തായാലും പേരിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഉള്ളൂ. വള്ളുവനാട്ടിലെ ഒരു പ്രബല നായർ കുടുംബത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്.പാലപ്പുറം N.S.S. കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞത് മുതൽ എനിക്ക് വീട്ടുകാർ കല്യാണം  നോക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ജാതകം നോക്കുന്ന പണിക്കർമാരെല്ലാം എന്റെ ഏഴാംയോഗം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കല്യാണം നടക്കുന്നത് വൈകിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

രതി എന്ന പേരുവെച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസിലും കന്യകയായി കഴിയുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ.അഞ്ചടി നാല് ഇഞ്ചുപൊക്കം ഉണ്ട് എനിക്ക്, ദിവസവും കാച്ചിയ എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കുന്നതിനാലാവാം എന്റെ നിതംബം വരെ എത്തുന്ന തലമുടിയും എനിക്കുണ്ട്. വട്ടമുഖം,ചെറിയ കണ്ണുകൾ,തടിച്ച ചുണ്ടുകൾ എന്നിവ എന്റെ പ്രത്തേകതയായി കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ഉയരത്തിന് അനുസരിച്ചു തടിച്ച ശരീര പ്രകൃതിയും ഉള്ളതിനാൽ ആവാം എന്റെ മുലകൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ അധികം വലുപ്പം ഉണ്ട്. 36 സെസുള്ള ബ്രായാണ് ഞാൻ ധരിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *