അവസാന രാത്രികളിൽ

Posted by

അവസാന രാത്രികളിൽ

AVASAN RATHRIKALIL BY James Moriarty

അ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാനും അവളും മാത്രം .അവളുടെ അ ഉണ്ട കണ്ണുകള് കൊണ്ട് എന്നെ ഒരു നോട്ടം .ആ നോട്ടം എൻടെ കുട്ടനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു .ഞാൻ അവളെ നന്നായി ഒന്ന് നോക്കി .ചെറിയ വെളിച്ചത്തിൽ അവളുടെ മുടിയിലും, നെറ്റിയിലും,ചുണ്ടിലും ,വയറിലും നിൽക്കുന്ന വെള്ള തുള്ളികൾ വജ്രം പോലെ തിളങ്ങി .അവളുടെ ചുണ്ടത്തു ഇരുന്ന ഒരു തുള്ളി അവിടെ നിന്ന് അവളുടെ ബ്ലൗസിനുള്ളിലോട്ട് പോയ് .അവളുടെ നെറ്റിയിലെ കുഗുമ്മം അവളുടെ സാരി തലപ്കൊണ്ട് തുടച്ചു കളഞ്ഞു .അപ്പോൾ അവൾ ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ “എനിക്ക് തണുക്കുന്നു .”മറുപിടിയായി തല ആട്ടുക മാത്രമേ ഞാൻ ചൈധോള്ളു .
അവൾക്കു സിനിമാ നടി സ്വാതിക്ക് ഉള്ളപോലെ ഇടയിൽ ചാടിയ ഒരു പല്ലുണ്ട് അതു അവളുടെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടുക ആണ് ചെയ്‌തതു .നാണത്താൽ തല കുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവളുടെ മുഖവും ഒന്ന് ഉയർത്തി ,ഹോ അവളുടെ ആ കൂണുകൾ വലിയ ഉരുണ്ട കണ്ണ് അതിൽ കറുത്ത കൃഷ്ണമണി ,ഇതിന് മറ്റു കൂട്ടാൻ കണ്മഷിയുടെ അലങ്കാരവും .കടിച്ചു തിന്നാൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് .
ഞാൻ അവളുടെ സാരി ഊരാൻ തുടങ്ങി ,ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന അ സാരി ഞാൻ പതിയെ അഴിച്ചു മാറ്റി.എന്ടെ മുന്നിൽ എപ്പോൾ ഒരു ചുവപ് ബ്ലൗസ് പിന്നെ വൈറ്റ് പാവാടയും മാത്രമായ് അവൾ നില്കുന്നു.അവളുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന താലി അവളുടെ പാല്കുടകളുടെ ഇടയിൽ കിടന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല ഞാൻ താലിയെ പൊട്ടിച്ചു വലിച്ചു എറിഞ്ഞു .ഞാൻ അവളുടെ ബ്ലൗസിന്റെ ഹൂക്കുകൾ ഓരോന്നായി ഊരാൻ തുടങി .ബ്ലൗസ് ഊരി ഞാൻ താഴെ ഇട്ടു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *