എൽസമ്മയുടെ നാമത്തിൽ 1

Posted by

എൽസമ്മയുടെ നാമത്തിൽ 1

ബാലൻപിള്ള സിറ്റി

Elsammayude Naamathil Part 1

Author : Ezhuthashaan

 

കോട്ടയത്തിനു കിഴക്കു ചെറുപുഴ ആറിന് കുറുകെ ബാലൻപിള്ള സിറ്റിയിൽ കോടമഞ്ഞു നിറഞ്ഞു തുടങ്ങിട്ടു അത്ര സമയം ആയി കാണില്ല. എന്നാലും വെട്ടം പൊട്ട് പോലെ മേലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിൽ ഒരു ദിനം തുടങ്ങുകയായി.
അതിരാവിലെ സാക്ഷാൽ ബാലൻ പിള്ള തന്റെ തട്ടുകട തുറന്നു ചായക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ണി പശുവിനെ കറന്നു പാലുമായി വന്നു കാണും. അതേ സമയം തന്നെയാണ് പുത്തൻ പുരയ്ക്കുലെ അപ്പാപ്പൻ രാവിലെ മഞ്ഞു കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. തൊമ്മിയുടെ ഷാപ്പിൽ ഇന്നലെ ഒറ ഒഴിച്ച കള്ള് കലാക്കാനും ഇതേ സമയം തന്നെ വേണം. ബാലൻപിള്ള സിറ്റിയിൽ ഇതു അധ്വാനത്തിന്റെ സമയം ആണ്.
എൽസമ്മ കടന്നു വരേണ്ട ഭാഗം ഇതൊന്നുമല്ല. അവൾ ഇപ്പോൾ അപ്പാപ്പന്റെ
റബർ വെട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ പത്രം എത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റിന്റെ കണക്കുകൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിർവചിക്കാൻ കഴിയാതടത്തു നിന്നെ അവളെ കുറിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റു ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചവാൾ ആണ് എൽസമ്മ. സ്വാന്തം തന്ത പൂക്കുല വർക്കി താൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ വാറ്റ് അടിച്ചു മരിച്ചിട്ടും കുടംബം അനാഥമാകുന്ന കാലത്തു അമ്മച്ചി അയലത്തെ അപ്പപ്പന്റെ കൂടെ വേണ്ടാത്ത പണിക്കു പോയി കഞ്ഞിക്കു സമ്പാദിച്ച കാലത്തും എൽസമ്മ തകർന്നില്ല.
തന്റെ താഴെ വിളഞ്ഞു മുറ്റിയ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു അറിഞ്ഞിട്ടും
അവള് കുടുംബത്തെ മറന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈ സിറ്റിയിൽ നല്ലകാലം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എൽസമ്മ ഇന്നും കരുതുന്നത്. സിറ്റി എന്ന പേരിൽ മാത്രം. ഒരുകാലത്ത് തമിഴ് ദേശത്തെക്കു എല്ലും കുരുമുളകും മാത്രമല്ല ഇടുക്കിയിലെ അടിവാരത്ത് വിളയുന്ന ലഹരി സാധനങ്ങളും കയറ്റി അയച്ചു ഇടമായിരുന്നു ഇവിടം. അവിടെയാണ് ബാലൻപിള്ള എന്ന മറു ദേശക്കാരൻ വരുന്നതും പിന്നെ ബാലൻപിള്ള , ബാലൻപിള്ള സിറ്റി ആകുന്നതും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *