കുണ്ടൻ സുലുവിന്റെ ഭാര്യ [PaVaN]

Posted by

കുണ്ടൻ സുലുവിന്റെ ഭാര്യ

KUNDAN SULUVINTE BHARYA AUTHOR:PAVAN

സുലോചനൻ എന്നാണു സുലുവിന്റെ മുഴുവൻ പേര്. ആളുകൾ അവനെ സുലു എന്നും സുലോചനേ എന്നും വിളിക്കും.
ഏകദേശം മുപ്പതു വയസ്സ് വരും സുലുവിനു,

അച്ഛനും രണ്ട്‌ അനിയന്മാരും ഉണ്ട് അവന് ,

കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാളും പുത്രി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ചേർച്ച.

പുരുഷൻ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒന്നും സുലുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സ്ത്രീകളുടെ പല സ്വഭാവങ്ങളും അവനു ഉണ്ടായിരുന്നു താനും.

നിതംബം തുള്ളി തുളുമ്പിയാണ് അവൻ നടക്കുന്നത്. അത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്

സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ നിതംബം ഉണ്ട് അവന്

അവൻ ഒരിക്കലും ലുങ്കി മടത്തു കിട്ടിയിട്ടില്ല

അഴിച്ചിട്ട ലുങ്കി കണങ്കാലിന് മുകളിൽ കേറി നിക്കും

ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഉടുപ്പാണ് അവൻ ധരിക്കുന്നതു

കൊഴുത്ത അവന്റെ ശരീരം നടക്കുമ്പോൾ കുലുങ്ങും

അവർക്കു ഒരു കട കവലയിൽ ഉണ്ട്

പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കട

അച്ഛനാണ് കട നോക്കി നടത്തുന്നത്

അനിയന്മാർ കടയിൽ സഹായിക്കും, ഇരുപത്തി എട്ടും ഇരുപത്തി ആറും ആണ് അവരുടെ പ്രായം

സുലുവിന്റെ പണി വെള്ളം കോരുക, കട അടിച്ചു വാരുക, അച്ഛനും അനിയന്മാർക്കും ചായ വാങ്ങി കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് .

സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവൻ ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്

വെള്ളം നിറച്ച കുടവും ഇടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുള്ള അവന്റെ വരവ് കാണാൻ കവലയിൽ ആൾക്കൂട്ടമാണ് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *