ഗൾഫ് റിട്ടേൺ 3 [അർജുൻ]

Posted by

ഗൾഫ് റിട്ടേൺ 3

Gulf Return Part 3 | Author : Arjun | Previous Parts

 

ഇപ്പോൾ ഞാനാണോ അമ്മയാണോ കാമാഗ്നിയിൽ തിളച്ചു മറിയുന്നത് എന്ന് പോലും നിശ്ചയമില്ല. ഭംഗിയാർന്ന ആ മുലകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനിടയിലേക്കു എന്റെ മുഖം ചേർന്നില്ല. എന്നാൽ ആ മുലകളെ ഞെക്കിയുടക്കുമ്പോൾ അല്പം ഒരു ഇട കണ്ടു.

മുഖംകൊണ്ടുതന്നെ മുലകളെ രണ്ടുവശത്തേക്കും തള്ളിയകത്തി എന്റെ മുഖം അവിടെയൊളിപ്പിച്ചു. അമ്മയുടെ കൈകൾ എന്റെ മുടികൾക്കിടയിൽ ഒഴുകി നടന്നു. ഹാ മോനെ… എനിക്ക് വയ്യെടാ… എന്റെ തല പിടിച്ചമർത്തി അമ്മയുടെ അരക്കെട്ടു അമ്മ മുന്നോട്ടു തള്ളി. എന്റെ കുട്ടന് പക്ഷേ അമ്മയുടെ രതിസൂനത്തിലേക്കു അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഷെഡ്‌ഡിയുടെ ബന്ധനവും അമ്മയുടെ സാരി ഞൊറികളും അമ്മയുടെ ആ വിശുദ്ധ കനിയെ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റി നിറുത്തി. ഞാൻ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചു മെല്ലെ താഴ്ത്തി കാവിമുണ്ടിനും ഷെഡ്‌ഡിക്കുമുള്ളിൽ ബന്ധിതനായ എന്റെ കുട്ടനെ പിടിപ്പിച്ചു. അമ്മയുടെ കൈ അവനെ മുറുകെ പിടിച്ചു ഞെക്കി തുടങ്ങി.

എന്റെ കൈ അമ്മയുടെ മാറിലെ മൾ ഗോവ മാമ്പഴം ഞെക്കികൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മയുടെ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ വെമ്പൽ കൂട്ടി. ആദ്യം ഞാൻ മുണ്ടിന്റെ മടിക്കുത്തഴിച്ചു മുണ്ട് ഇരു വശത്തേക്കും മാറ്റി. അമ്മയുടെ  കൈ ഷെഡ്‌ഡിക്കുള്ളിൽ വീർത്തു നിൽക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടനിലേക്കുള്ള ഒരു തടസം മാറിയപ്പോൾ അല്പം കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യതോടെ എന്റെ കുട്ടനെ പിടിച്ചു. അതോടെ എന്റെ മുഖം ഞാൻ ആ മുലക്കുന്നുകളിലിട്ടുരച്ചു. അതോടൊപ്പം എന്റെ ചുണ്ടുകൾ പണ്ട് ഞാൻ ധാരാളം നുണഞ്ഞ അമ്മയുടെ മുല ഞെട്ടുകളെ തേടി. അത് എന്റെ ചുണ്ടുകളെ തേടി വന്നപോലെ കൃത്യമായി അവയിലെത്തി.

ഞാൻ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു നാവിട്ടു ആ മുല ഞെട്ടിൽ കുത്തിയിളക്കി  നുണഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഹാ ഹാ മോനെ… ഹാ.. അമ്മ തല പിടിച്ചു ആ മുലയിലമർത്തി. എന്റെ കൈ മെല്ലെ മെല്ലെ ആദ്യം അമ്മയുടെ പുറത്തും പിന്നെ അമ്മയുടെ അല്പം വീർത്ത വയറിലുമെത്തി. ഞാൻ അമ്മയുടെ സാരി കുത്തിൽ കൈവെച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *