സുഭദ്ര നാട്ടിൻപുറത്ത്നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക്‌ 3 [ബെൻസി]

Posted by

സുഭദ്ര നാട്ടിൻപുറത്ത്നിന്ന്

നഗരത്തിലേക്ക്‌ 3

Subhadra Nattinpurathu ninnu Nagarathilekku Part 3 | Author : Benzy

Previous parts of this story | Part 1 | Part 2 |

വിയർപ്പിൽ കുളിച്ചൊട്ടി ക്കിടന്ന സുഭ്ദ്ര്യുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്വീരുഭായ്‌ അടർന്ന്മാറി എണീറ്റു. ആ ഉലച്ചിലിൽ സുഭദ്രവഴുതി താഴേക്ക്‌വീണു സോഫയിൽ കാലുകൾ കവച്ച്‌ മലർന്ന്ചാരി ഇരുന്ന അതേ പൊസ്സിഷനിൽ നിലത്ത്‌ വന്ന്കുണ്ടി കുത്തിനിന്നു അവൾ ചെറുതായി നൊന്തെങ്കിലും അവൾ അയാൾ നടത്തിയ തേരോട്ടത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കാലുകൾ കവ്ച്ച്‌വെച്ച്‌ മയങ്ങി കിടന്നു.

എഴുന്നേറ്റ്‌നിന്ന വീരുഭായി ക്ന്നിപ്പെണ്ണിനെ കാച്ചിയസംത്രിപ്തിയിൽ അവളെ ചൂഴ്‌ന്ന്നോക്കി അയാളുടെ കണ്ണുകൾ സുഭ്ദ്ര്യുടെ തുടയിടുക്കിലേക്കായിരുന്നു വെളുത്ത്‌തുടുത്തിരുന്ന ആ കന്നി കളിത്തടം ഇപ്പൊ ചുവന്ന്തുടുത്തു. തന്റ്‌മാർവാടിലിംഗത്തിന്റ്‌കരവിരുത്‌.

  സുഭദ്രയുടെ തുടയിടുക്കിലെ അപ്പത്തിന്റെ തുളയിൽനിന്ന്തന്റെലിംഗം ഒഴുക്കിയ പാൽപായ്സം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്‌ അവളുടെ ചന്തിയിലും നിലത്തും അത്‌ തളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നു രക്തക്കറയിൽമുങ്ങി.
അയാൾ തന്റെ കുണ്ണയിലേക്ക്‌ നോക്കി ആകെ രക്തക്കറ അയാൾ നിലത്ത്‌നിന്ന് സുഭദ്രയുടെ അടിപ്പാവാട എടുത്തു തന്റെലിംഗം തുടച്ചു ചോര പുരണ്ട അടിപ്പാവാട അയാൾ സുഭദ്രയുടെ തുടയിടുക്കിലേക്ക്‌ ഇട്ടുകൊടുത്തു.

അതെടുത്ത്‌ തന്റെ യോനീ തടം തുടക്കുവാൻ ഉള്ള ശേഷി അപ്പോൾ അവൾ ക്കിലായിരുന്നു. അവൾ അങ്ങിനെ തന്നെ കിടന്നു.

എത്രനേരംമയങിഎന്ന്സുഭദ്രക്ക്‌ഓർമ്മഇല്ലആരൊകാലിൽപിടിച്ച്‌വലിക്കുന്നത്‌മനസിലായാണുഉറക്കത്തിൽനിന്ന്ഞെട്ടിഉണർന്നത്‌. കണ്ണുതുറന്നപ്പൊവീറുഭായിതന്നെനിലത്തേക്ക്‌കമിഴ്ത്തികിടത്തുകയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *