കാലിനിടയിലെ കാട് [സുര]

Posted by

കാലിനിടയിലെ കാട്

Kalinidayile Kaadu  | Author : Sura

 

 

ദേവകുമാറിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കയാണ്….

ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ താമസം ഇല്ലാതെ അതങ്ങു നടക്കും……

25വയസ് തികഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണം ആണ്..

ഏക ദേശം ഒരു വർഷമെടുത്തു, കാര്യം ഒന്ന് കരയിൽ അടുക്കാൻ…….

‘ദേവകുമാർ ‘എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ഷേപിക്കാൻ ഒന്നും നമ്മൾ പോകണ്ട…

തത്കാലം നമുക്കു അവനെ ദേവൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി…..

ഡിഗ്രി ഒക്കെ പാസായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും… പഠിപ്പിന് ചേർന്ന ജോളി ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്….

എന്നിട്ടും ധൃതി പിടിച്ചു കല്യാണം ആലോചിച്ചത്…. എന്തിനെന്ന് ന്യായമായ ചോദ്യം…..

ദാസൻ പിള്ളയ്ക്കും സുമതി കുട്ടി പിള്ളയ്ക്കും കൂടി ആകെ ഉള്ളത്…. ആണും പെണ്ണുമായി ഈ ഒരൊറ്റ സന്താനം ആണ്….

പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ നാലഞ്ച് ഏക്കർ പുരയിടം ഉണ്ട്, ദാസൻ പിള്ളയ്ക്….

അതിൽ നന്നായി കൊത്തിയും കിളച്ചും അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്, ദാസൻ പിള്ള..

55കഴിഞ്ഞു, ദാസൻ പിള്ളയ്ക്കു എങ്കിലും ഇപ്പോളും നല്ല തയാർ ആണ്….

നാട്ടിലാകെ ദാസൻ പിള്ള -സുമതി കുട്ടി പിള്ള ദമ്പതിമാർ അറിയപെടുന്നത് മാതൃകാ ദമ്പതിമാർ എന്നാണ്….

എവിടെയും ഒരുമിച്ചല്ലാതെ അവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല…

ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേർ വിളിക്കുന്നത്, “മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച് അദർ “

55കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പെൺ വിഷയത്തിൽ ഒരു മന്നൻ ആണ് ദാസൻ പിള്ള എന്നാണ് നാട്ടിലാകെ പാട്ട്….

ദാസൻ പിള്ളയെക്കാൾ ആർത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ 50കഴിഞ്ഞ സുമതി കുട്ടി പിള്ളയ്ക്കാണെന്ന് അസൂയക്കാർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്….

എന്ത് തന്നെ ആയാലും….. ആ  അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ….

അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിൽ ആർകെങ്കിലും വയ്യായ്ക….

ഇതൊഴികെ ഉള്ള മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലും… കൊക്കിൽ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ…. ദാസൻ പിള്ള സുമതി കുട്ടി പിള്ളയെ പണിഞ്ഞിരിക്കും…. അല്ല… പണ്ണിയിരിക്കും….. അത് അച്ചട്ടാ….

ദാസൻ പിള്ളയുടെയും സുമതി കുട്ടി പിള്ളയുടെയും ലൈംഗിക അഭ്യാസം കേവലം ഒരു നേർച്ച അല്ല…

ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാനും അല്ല….

വര്ഷങ്ങളായി ശീലിച്ചു പോയ രാത്രിയിലെ കഞ്ഞി കുടി പോലെ…. ഒരു നിർബന്ധം ആണ് അവരുടെ ഈ “രാത്രി പണ്ണൽ “

“രാത്രി പണ്ണൽ “എന്ന് പറഞ്ഞത്… മനപ്പൂർവം തന്നെയാ..

വീട്ടിൽ സൗകര്യം ഒത്തു വന്നാൽ…..

ഉച്ച ഊണ് കഴിഞ്ഞു നിൽകുമ്പോൾ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *