കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 3 [Neethu] [ചിത്രയനം]

Posted by

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 3

Call Girl diaries Part 3 | Author : Neethu | Previous Part

 

ഞാൻ നീതു ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു മോഡൽ ആണ്. എസ്കോര്ട് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൾ ഗേൾ കൂടി ആണ്. ഇത് എന്റെ ആത്മകഥയുടെ അംശം ഉള്ള കഥയാണ്. ഇതിൽ അധികം ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇത് ഒരു കോൾ ഗേളിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ ദിവസം പറയുന്നതാണ് ഈ കഥ.

ഈ സമയത്തു സ്‌മൃതിയുടെ ഔഡി നഗരത്തിനു പുറത്തെ  ഫാംഹൗസിന്റെ വലിയ ഗേറ്റ് കടന്നു ചെന്ന്

അതിൽ നിന്ന് സ്‌മൃതിയും ഒരു ദൃഢ ഗാത്രനായ ഒരു മനുഷ്യനും ഇറങ്ങി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വേറെ ആരുമായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണകുമാർ ആയിരുന്നു.

സ്‌മൃതി : കെ കെ സർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്റെ ഫാംഹൗസ്.

കെ കെ : ഇത് എത്ര ഏക്കർ ആണ് സ്‌മൃതി കൊച്ചേ.

സ്‌മൃതി : പത്തു ഇരുപത്‌ ഏക്കർ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും

കൃഷ്ണകുമാറും സ്‌മൃതിയും കൂടി അകത്തേക്ക് കയറി. ഒരു കൊട്ടാരം പോലെ അലങ്കരിച്ച ഒരു വീട്. അത് സ്‌മൃതി അവളുടെ വി ഐ പി കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കിയ ഫാം ഹൗസ് ആയിരുന്നു.

സ്‌മൃതി ഒരു റെഡ് സ്ലീവ്‌ലെസ് ബാക്ക് ഓപ്പൺ സ്ലിറ്റ്ഡ് മാക്സി ഡ്രെസ്സും റെഡ് ഹൈ ഹീൽ സ്റ്റില്ലെടോസും ആണ് ധരിച്ചുരുന്നത്.

കെ കെ : ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലേ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *