മകന്റെ സെക്സ് പഠനം അമ്മയിൽ നിന്നും 1 [kickassbro]

Posted by

മകന്റെ സെക്സ് പഠനം അമ്മയിൽ നിന്നും 1

Makante Padhanam Ammayil Ninnum | Author : kickassbro

സോനു ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണു, അവന്റെ ‘അമ്മ പുഷ്പ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. അച്ഛൻ ആശാരിയാണ് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് പുള്ളിക്ക് മിക്കവാറും ജോലി. വാടക വീട്ടിലാണ് ഇവരുടെ താമസം, കൂടാതെ അച്ഛൻ അധിക ദിവസങ്ങളിലും വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് സോനുവും അമ്മയും ഒരുമിച്ചാണ് കിടക്കാറ്, പുഷ്പയുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാനുള്ള പേടി തന്നെ പ്രധാന കാരണം.

സോനു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു, 19 വയസ്സ് പുഷ്പക്ക് 41, ഇനി പുഷ്പയെ പറ്റി പറയുക ആണെങ്കിൽ ആളൊരു കിണ്ണൻ ചരക്കാണ്, വടിവൊത്ത ശരീരത്തിനുടമ. സോനു ആണെങ്കിൽ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന പ്രായവും ഒത്ത ശരീരവും ഏതൊരു പെണ്ണും ഒന്ന് നോക്കും അവന്റെ ശരീരം. ഒരുമിച്ചാണ് കിടപ്പെങ്കിലും അമ്മയും മകനും തമ്മിൽ ചീത്ത വിചാരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അവർ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കഥയും പറഞ്ഞാണ് കിടക്കാറ്.

അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കോളേജിൽ വച്ച് സോനുവിന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അവനു ചില സെക്സ് മാഗസിനുകൾ കൊടുത്തു, വാണം അടി തുടങ്ങിയ സമയം ആയതുകൊണ്ട് അവനാ കഥകൾ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കഥകളുടെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടി നടക്കവേ അവൻ ഇൻസെസ്റ്റിന്റെ ലോകത്തിലേക്കെത്തി, അച്ഛനും മകളും, ചേട്ടനും അനിയത്തിയും, അമ്മയും മകനും അങ്ങനെ പല കഥകൾ. അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള കാമ കഥകൾ അവന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു, അച്ഛനില്ലാത്ത സമയത്തു അമ്മയെ ഊക്കുന്ന മകനായി അവൻ സങ്കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പതിയെ അവൻ പുഷ്പയെ ആ ഒരു കണ്ണോടെ നോക്കി കാണാൻ തുടങ്ങി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *