ഹരിയുടെ പപ്പ ഒരു കൺട്രിയാ 3 [Krish]

Posted by

പരിഹാസ്യനാവുന്നു…

“പോരാൻ     നേരം   ഒന്ന്    പണ്ണിയാൽ മതിയായിരുന്നു…. മണപ്പിച്ചു പിറകേ   വന്നിട്ടും    താല്പര്യം   കാണിക്കാതിരുന്നത്    മോശമായി ”   മായ പരിതപിച്ചു

“മെനക്കെട്ടു   നിന്ന് വടിപ്പിച്ച   തന്റെ   തിളങ്ങുന്ന    പൂറ്    കാണാൻ    ഒരുത്തനുമില്ല !”

അപ്പോഴാണ്    മായയ്ക്ക്    ഒരു ബുദ്ധി    തോന്നിയത്….

പിന്നിൽ    ഹരി…..

മുന്നിൽ    ഹരിയുടെ    കമ്പിയായ കുണ്ണയിൽ     പിടിച്ചു    മായ    മുമ്പേ…..

മായ     ഹരിയുടെ കുണ്ണ കൈയിൽ ഒതുക്കി വച്ചതിനാൽ    ലാളനമാണികളുടെ   നോട്ടവും   നിന്നു….

അപ്പോഴാണ്    മായയുടെയും    ഹരിയുടെയും   കണ്ണിൽ    ആ    കാഴ്ച്ചകൾ    ഉടക്കിയത്…

വിശാലമായ   ബീച്ചിന്റെ    പല    ഒഴിഞ്ഞ     മൂലകളിലും    യുവ മിഥുനങ്ങൾ    പ്രത്യേകിച്ച്,   ഇണ ചേരുന്നു….

ഹരിയും    മായയും    കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ    നോക്കി….

ഇരുവരുടെയും     കണ്ണിൽ    കാമത്തിര…..

ഹരി കണ്ണിറുക്കി., മായയും…

മായയെ    ഗാഡമായി ആലിംഗനം ചെയ്ത്    മായയെ  ഡോഗ്ഗി സ്റ്റൈലിൽ നിർത്തി    സായിപ്പന്മാരെയും മദാമ്മ മാരെയും    സാക്ഷിയാക്കി   ഹരിയുടെ    കുലച്ച   കുണ്ണ    മായയുടെ നെയ്‌പൂറ്റിൽ   തുളഞ്ഞു കേറി…..

മായ    കിടന്ന് ചീറി, “ഓഹ്…. മൈ… ഗോഡ്‌…. ഫക്ക്… ടു… കിൽ…. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *