ട്രാൻസ്ഫർ [Mumthaz]

ട്രാൻസ്ഫർ Transfer | Author : Mumthaz     ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ് .തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുകഎന്റെ പേര് ജയ. വയസ്സ് 34 .ഞാൻ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് .ജോലി താൽക്കാലികം ആണ് .വീട്ടിൽ ഭർത്താവും രണ്ടു കുട്ടികളും ഉണ്ട് .ഭർത്താവു കൂലിപ്പണി ആണ് .വലിയ വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ല .അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജോലി സ്ഥലം കുറച്ചു ദൂരെ ആയിരുന്നിട്ടും കഷ്ട്ടപെട്ടും തുടർന്ന് പോകുന്നത് . എനിക്ക് ഇരു നിറമാണ് […]

Continue reading

ട്രാൻസ്ഫർ [Mumthaz]

ട്രാൻസ്ഫർ Transfer | Author : Mumthaz     ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ് .തെറ്റുകൾ
ക്ഷമിക്കുകഎന്റെ പേര് ജയ. വയസ്സ് 34 .ഞാൻ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ ആണ് വർക്ക്
ചെയ്യുന്നത് .ജോലി താൽക്കാലികം ആണ് .വീട്ടിൽ ഭർത്താവും രണ്ടു കുട്ടികളും ഉണ്ട്
.ഭർത്താവു കൂലിപ്പണി ആണ് .വലിയ വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ല .അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജോലി
സ്ഥലം കുറച്ചു ദൂരെ ആയിരുന്നിട്ടും കഷ്ട്ടപെട്ടും തുടർന്ന് പോകുന്നത് . എനിക്ക് ഇരു
നിറമാണ് […]

Continue reading

അമ്മായി എന്റെ റാണി [Ringmaster]

അമ്മായി എന്റെ റാണി Ammayi ente Rani By Ringmaster    ഇ കഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന
സംഭവം ആണ് അതുപോലെ എന്റെ ആദ്യ കഥയും എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയണം.ഞ്യാൻ 10ഇൽ
പഠിക്കുന്ന സമയം ഒഴിവുകൾ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി
നിൽക്കാറുണ്ട്. അവിടെ എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മയുടെ അനിയന്റെ ഭാര്യ
എന്റെ  അമ്മായിയും 2 ആൺ കുട്ടികളും ആണ് ഉള്ളത്. രണ്ടു പേരും 5 […]

Continue reading

അമ്മായി എന്റെ റാണി [Ringmaster]

അമ്മായി എന്റെ റാണി Ammayi ente Rani By Ringmaster    ഇ കഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവം ആണ് അതുപോലെ എന്റെ ആദ്യ കഥയും എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയണം.ഞ്യാൻ 10ഇൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ഒഴിവുകൾ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാറുണ്ട്. അവിടെ എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മയുടെ അനിയന്റെ ഭാര്യ എന്റെ  അമ്മായിയും 2 ആൺ കുട്ടികളും ആണ് ഉള്ളത്. രണ്ടു പേരും 5 […]

Continue reading

കിനാവ് പോലെ 12 [Fireblade] [Climax]

പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം……എല്ലാവരും സുഖമായും സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…ഇന്നു മറ്റു ആമുഖം ഒന്നുമില്ല…അക്ഷരതെറ്റുകൾ പൊറുക്കുക , സന്തോഷത്തോടെ വായിക്കുക….അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്…. കിനാവ് പോലെ 12 Kinavu Pole Part 12 | Author : Fireblade | Previous Part   ” വൈദേഹി “ഞാൻ ആ പേര് ഒന്നുകൂടി പതിയെ ഉച്ചരിച്ചു…. ” സീതാദേവിയുടെ പേരാണല്ലോ….പക്ഷെ രാവണനോടാണ് പ്രണയം എന്നൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ….” ഞാൻ കളിയാക്കി തിരിഞ്ഞു നടന്നു, പെണ്ണുങ്ങൾ […]

Continue reading

കിനാവ് പോലെ 12 [Fireblade] [Climax]

പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം……എല്ലാവരും സുഖമായും സന്തോഷത്തോടെയും
ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…ഇന്നു മറ്റു ആമുഖം ഒന്നുമില്ല…അക്ഷരതെറ്റുകൾ
പൊറുക്കുക , സന്തോഷത്തോടെ വായിക്കുക….അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്…. കിനാവ് പോലെ 12
Kinavu Pole Part 12 | Author : Fireblade | Previous Part   ” വൈദേഹി “ഞാൻ ആ പേര്
ഒന്നുകൂടി പതിയെ ഉച്ചരിച്ചു…. ” സീതാദേവിയുടെ പേരാണല്ലോ….പക്ഷെ രാവണനോടാണ് പ്രണയം
എന്നൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ….” ഞാൻ കളിയാക്കി തിരിഞ്ഞു നടന്നു, പെണ്ണുങ്ങൾ […]

Continue reading

കിനാവ് പോലെ 12 [Fireblade] [Climax]

പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം……എല്ലാവരും സുഖമായും സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…ഇന്നു മറ്റു ആമുഖം ഒന്നുമില്ല…അക്ഷരതെറ്റുകൾ പൊറുക്കുക , സന്തോഷത്തോടെ വായിക്കുക….അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്…. കിനാവ് പോലെ 12 Kinavu Pole Part 12 | Author : Fireblade | Previous Part   ” വൈദേഹി “ഞാൻ ആ പേര് ഒന്നുകൂടി പതിയെ ഉച്ചരിച്ചു…. ” സീതാദേവിയുടെ പേരാണല്ലോ….പക്ഷെ രാവണനോടാണ് പ്രണയം എന്നൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ….” ഞാൻ കളിയാക്കി തിരിഞ്ഞു നടന്നു, പെണ്ണുങ്ങൾ […]

Continue reading

ഹൌസ് ഓണർ കം വൈഫ് ഓണർ [M D V]

ഹൌസ് ഓണർ കം വൈഫ് ഓണർ House Owner Cum Wife Owner | Author :  MDV   ഞാൻ രാജീവ്,
എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് നിരുപമ (27). ഞങ്ങളുടെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര
വർഷമായി.ഞാൻ ഒരു സെൻട്രൽ ഗോവ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. നിരുപമ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്.
എല്ലാംകൊണ്ടും ഒരു ചരക്കായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ. ഞങ്ങൾ ഒരു വാടകവീട്ടിൽ ആണ് താമസം
എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് , ഞാൻ എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകളെ ആണ് […]

Continue reading

ഹൌസ് ഓണർ കം വൈഫ് ഓണർ [M D V]

ഹൌസ് ഓണർ കം വൈഫ് ഓണർ House Owner Cum Wife Owner | Author :  MDV   ഞാൻ രാജീവ്, എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് നിരുപമ (27). ഞങ്ങളുടെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര വർഷമായി.ഞാൻ ഒരു സെൻട്രൽ ഗോവ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. നിരുപമ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. എല്ലാംകൊണ്ടും ഒരു ചരക്കായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ. ഞങ്ങൾ ഒരു വാടകവീട്ടിൽ ആണ് താമസം എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് , ഞാൻ എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകളെ ആണ് […]

Continue reading

അർച്ചനയുടെ പൂങ്കാവനം 3 [Story like]

അർച്ചനയുടെ പൂങ്കാവനം 3 Archanayude Poonkavanam Part 3 | Author : Story like |
Previous Part   അങ്ങനെ അവർ അർച്ചനയെ കാണാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. അപ്പൊൾ അവൾ
കുളികുകയായിരുന്നു. പിന്നെ അവർ അവളുടെ അച്ഛനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. നിശ്ചയം
ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കല്യാണം നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
അപ്പോഴേക്കും. അർച്ചന കുളികഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു.പക്ഷേ അവളുടെ ആ വരവ് കണ്ട്
ഞെട്ടിയത് സംഗീതായിരുന്നു. ഓഹ്.. മുട്ടോളം മാത്രം ഇറക്കമുള്ള […]

Continue reading