രണ്ടാമൂഴം 1 [JK]

രണ്ടാമൂഴം 1 Randamoozham Part 1 | Author : JK ആദ്യം തന്നെ തണൽ(S1)ന് തന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്. തണൽ S1ൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് S2. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണൽ S2 വിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരൽപം കൂടി സംയമനം പാലിക്കണം. S2വിൽ ഏട്ടത്തിയായിരിക്കും നായിക എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം അല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കിച്ചുവിനെയും അഭിയേയും […]

Continue reading

❤️അനന്തഭദ്രം 11❤️ [രാജാ]

❤️അനന്തഭദ്രം 11❤️ Anandha Bhadram Part 11 | Author : Raja | Previous Part “”അടുത്ത നിമിഷം വയറിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച എന്റെ കയ്യിലെ ഭദ്രയുടെ പിടുത്തം വിട്ടുപോയി….ആ കണ്ണുകൾ പൂർണമായും അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു…….അവളുടെ പുറം വടിവിൽ പരതിയ എന്റെ കൈ വെള്ളയിൽ അറിഞ്ഞ നനവ് രക്തത്തിന്റെതാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു….ദേഹമാകെ ഒരു തരിപ്പ് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു എനിക്ക്….ഭദ്രയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു തണുപ്പ് എന്നിലേക്ക് പടരുന്ന പോലെ…… രക്തയോട്ടം നിലച്ച ഒരു ജീവച്ഛവം പോലെ […]

Continue reading

❤️അനന്തഭദ്രം 11❤️ [രാജാ]

❤️അനന്തഭദ്രം 11❤️ Anandha Bhadram Part 11 | Author : Raja | Previous Part “”അടുത്ത നിമിഷം വയറിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച എന്റെ കയ്യിലെ ഭദ്രയുടെ പിടുത്തം വിട്ടുപോയി….ആ കണ്ണുകൾ പൂർണമായും അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു…….അവളുടെ പുറം വടിവിൽ പരതിയ എന്റെ കൈ വെള്ളയിൽ അറിഞ്ഞ നനവ് രക്തത്തിന്റെതാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു….ദേഹമാകെ ഒരു തരിപ്പ് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു എനിക്ക്….ഭദ്രയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു തണുപ്പ് എന്നിലേക്ക് പടരുന്ന പോലെ…… രക്തയോട്ടം നിലച്ച ഒരു ജീവച്ഛവം പോലെ […]

Continue reading

❤️അനന്തഭദ്രം 11❤️ [രാജാ]

❤️അനന്തഭദ്രം 11❤️ Anandha Bhadram Part 11 | Author : Raja | Previous Part
“”അടുത്ത നിമിഷം വയറിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച എന്റെ കയ്യിലെ ഭദ്രയുടെ പിടുത്തം
വിട്ടുപോയി….ആ കണ്ണുകൾ പൂർണമായും അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു…….അവളുടെ പുറം വടിവിൽ പരതിയ
എന്റെ കൈ വെള്ളയിൽ അറിഞ്ഞ നനവ് രക്തത്തിന്റെതാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു….ദേഹമാകെ
ഒരു തരിപ്പ് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു എനിക്ക്….ഭദ്രയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു തണുപ്പ്
എന്നിലേക്ക് പടരുന്ന പോലെ…… രക്തയോട്ടം നിലച്ച ഒരു ജീവച്ഛവം പോലെ […]

Continue reading

💘മായകണ്ണൻ 5 [ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R]

മായകണ്ണൻ 5  Mayakkannan Part 5 | Author : Crazy AJR | Previous Part   സോറി തെറി പറയരുത്. തള്ള് കുറക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ രക്തത്തിൽ കലർന്നുപ്പോയി. ഈ പാർട്ടിലും അനേകം തള്ള് കാണും. ഷെമിക്കണോട്ടോ. പിന്നെ എനിക്കൊരു profile pic ഇടണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരവോ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നതാ. പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശെരിയാവുന്നില്ല. അറിയവുന്നവര് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തരണേ. അപ്പൊ ഒന്നൂടെ പറയുന്നു. താള്ളുണ്ടാവും ഷെമിക്കുക. […]

Continue reading

💘മായകണ്ണൻ 5 [ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R]

മായകണ്ണൻ 5  Mayakkannan Part 5 | Author : Crazy AJR | Previous Part   സോറി തെറി
പറയരുത്. തള്ള് കുറക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ രക്തത്തിൽ കലർന്നുപ്പോയി. ഈ
പാർട്ടിലും അനേകം തള്ള് കാണും. ഷെമിക്കണോട്ടോ. പിന്നെ എനിക്കൊരു profile pic ഇടണം.
അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരവോ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നതാ. പക്ഷെ ഒന്നും
അങ്ങോട്ട് ശെരിയാവുന്നില്ല. അറിയവുന്നവര് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തരണേ. അപ്പൊ ഒന്നൂടെ
പറയുന്നു. താള്ളുണ്ടാവും ഷെമിക്കുക. […]

Continue reading

പോയ വഴിയേ 2 [Zindha]

സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വണ്ടർ അടിച്ചു പോയി. തന്ന എല്ലാ വിധ സപ്പോർട്ടിഞ്ഞും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി തുടരുന്നു…..   പോയ വാഴിയെ 2 Pya Vazhiye Part 2 | Author : Zindha [ Previous Part ]   രാവിലെ തന്നെ അമ്മേയുടെ വിളിയാണെന്നേ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർത്തിയത്   അമ്മ : ഡാ മനു സമയം 8 ആവാറായി എണീറ്റു വരുന്നുണ്ടോ. അയ്യോ 8 […]

Continue reading

പോയ വഴിയേ 2 [Zindha]

സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ
വണ്ടർ അടിച്ചു പോയി. തന്ന എല്ലാ വിധ സപ്പോർട്ടിഞ്ഞും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി
തുടരുന്നു…..   പോയ വാഴിയെ 2 Pya Vazhiye Part 2 | Author : Zindha [ Previous Part
]   രാവിലെ തന്നെ അമ്മേയുടെ വിളിയാണെന്നേ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർത്തിയത്   അമ്മ :
ഡാ മനു സമയം 8 ആവാറായി എണീറ്റു വരുന്നുണ്ടോ. അയ്യോ 8 […]

Continue reading

❣️ നീയും ഞാനും 2 [അർച്ചന അർജുൻ]

നീയും ഞാനും 2 Neeyum Njaanum Part 2 | Author : Archana Arjun [ Previous Part ]
ഒരുപാട് വൈകി പോയി എന്നറിയാം എന്നിരുന്നാലും ഈ കഥ പൂർത്തിയാക്കാതെ പോകുവാൻ എന്റെ
മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല….. അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് എഴുതിയ
തുടങ്ങിയ കഥയാണ്………. നിള……. ഐ ആം കമിങ് ഫോർ യു…….. ജസ്റ്റ്‌ ഫോർ യു……….  !!!!!!
അപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന്
എനിക്ക് […]

Continue reading

❣️ നീയും ഞാനും 2 [അർച്ചന അർജുൻ]

നീയും ഞാനും 2 Neeyum Njaanum Part 2 | Author : Archana Arjun [ Previous Part ] ഒരുപാട് വൈകി പോയി എന്നറിയാം എന്നിരുന്നാലും ഈ കഥ പൂർത്തിയാക്കാതെ പോകുവാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല….. അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് എഴുതിയ തുടങ്ങിയ കഥയാണ്………. നിള……. ഐ ആം കമിങ് ഫോർ യു…….. ജസ്റ്റ്‌ ഫോർ യു……….  !!!!!! അപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് […]

Continue reading