മദർ ഇൻ ലാ [നീലാംബരി]

Posted by

മദർ ഇൻ ലാ
mother in law | Author : Neelambari

 

ഞാൻ    രഞ്ജിത്.28  വയസുള്ള        കണക്കപ്പിള്ള…

അത്     പറഞ്ഞാൽ         ഒരു      സ്റ്റൈൽ    പോരെങ്കിൽ     കാൾ  ക്കാരൻ     എന്ന്      വിളിച്ചാൽ.. . അതാണ്    ഏറെ    ഇഷ്ടം..

രഞ്ജിത്       എന്നാണ്      ശാസ്ത്ര      നാമം      എങ്കിലും…. വീട്ടുകാരും       നാട്ട് കാരും       കൊഞ്ചിച്ചു      വിളിക്കുന്നത്       രെഞ്ചു     എന്ന്..

അഹങ്കാരം     കൊണ്ട്     പറയുന്നു     എന്ന്     തോന്നണ്ട…  ഒന്നാന്തരം       ഒരു     ചുള്ളനാ    ഞാൻ..

എന്നെ      കണ്ടാൽ      ഒരു മാതിരി       പൂറികൾ       മുടി     വളരുന്ന     ആ      ത്രികോണത്തിൽ    ആരും       കാണാതെ     തിരിഞ്ഞു    നിന്ന്      അമർത്തി      തടവിയോ….. ഒക്കുമെങ്കിൽ       വിരലിട്ടോ       കഴപ്പ്   തീർക്കുന്ന     കാര്യം      ഞാൻ       അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല…

നേർക്ക്     നേർ       നോക്കാൻ    നാണം      തോന്നുന്നവർ      പാസ്സ്      ചെയ്തു     പോയാൽ       തിരിഞ്ഞു     നോക്കി         അസാരം      കടി      മാറ്റുന്നത്        സർവ്വ      സാധാരണം..

എനിക്കും        ഒരാളോട്      കലശലായ      ഇഷ്ടം    ഉണ്ടെന്ന്     കൂടി       അറിയുക..

കക്ഷി        മൂന്നു     മാസം      മുമ്പാണ്      മുപ്പത്തെട്ടാമത്       ജന്മ ദിനം       ആഘോഷിച്ചത്..

പത്ത്         വയസ്സ്       എന്നെ ക്കാൾ     കൂടുതൽ    ഉണ്ടെങ്കിൽ   പോലും      ഞാൻ      അത്       കാര്യമാക്കുന്നില്ല..

കാരണം      ഒരു      ഒന്നൊന്നര       പീസാണ്

കാളിദാസൻ       ഇന്നെങ്ങാൻ ആണ്      ജീവിച്ചതെങ്കിൽ       അവളെ       വർണിച്ചു      വർണിച്ചു      പണ്ടാരം  അടങ്ങി     പോയേനെ..

കട്ടിയിൽ      നല്ല      ഭംഗി ഉള്ള   പുരികക്കൊടികൾ..

കാമാത്തിര     ആർത്തിരമ്പുന്ന       സജലങ്ങൾ     ആയ      മിഴിയിണകൾ…

എള്ളിൻ      പൂ      നാസിക….

അല്പം      മലർന്ന    ചുണ്ടുകൾ..  (  സഹതാരങ്ങൾക്ക്     ഊമ്പി കൊടുത്തു      ചുണ്ട്     മലർന്നതാണെന്ന്    ചില     അവന്മാർ     പാടി    നടക്കുന്നത്    നമ്മൾ     പുച്ഛിച്ചു     തള്ളുന്നതാ…. വൃത്തി )

ലോകോത്തര    നിലവാരം      പുലർത്തുന്ന    കക്ഷം….

കണ്ടമാനം      വലുതല്ലാത്ത…. ഇടതിങ്ങിയ     നല്ല    ഉരുണ്ട       ക്ലാസ്സിക്‌     മുലകൾ.

പരന്ന       അടിവയറും… അതിനൊത്ത      മധ്യത്തിൽ     ഡയമണ്ട്      സൂചി     പോലെ    രണ്ടറ്റം      ഉരുണ്ട   ഒരാഭരണം     തുളച്ചു    ഇട്ടു     ഭംഗി      വരുത്തിയ    പൊക്കിൾ    ചുഴി…    .

സാമാന്യത്തിൽ        അധികം       വലിപ്പമുള്ള      ഭംഗിയുള്ള        വലിയ       ചന്തികൾ…

വലിയ        സമൂസ     പോലെ     തോന്നിക്കുന്ന   ഒട്ടധികം      പൊങ്ങിയ        കാലിന്നിടയിലെ      മുക്കോൺ        തുരുത്ത്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *