ചേച്ചി വന്നില്ലേ ? 7 [വൈഷ്ണവി]

Posted by

ചേച്ചി വന്നില്ലേ ? 7

Chechi Vannille Part 7  | Author : Vaishnavi | Previous Part

 

വിണ്ടും      ഒരിക്കലും      താമസിക്കരുത്     എന്ന്      ആഗഹിച്ചതാണ്

പക്ഷേ       ദൈവ     നിയമം   മറ്റൊന്നായിരുന്നു

ചേട്ടന്      സർജറ        നടത്തിയ       . ഇടത്ത്    ഏണിന്     ഒരു      പഴുപ്പിന്റെ     ലക്ഷണം     കണ്ട്        വീണ്ടും      ഹോസ്പിറ്റലിൽ      അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു

 

കമ്പി      എടുക്കാൻ        താമസിച്ചു…. ഉണങ്ങുന്നത്     വരെ    ഹോസ്പിറ്റലിൽ     തുടരേണ്ടി     വന്നു

എന്റെ      ശാരീരിക      ആവശ്യങ്ങൾ        നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി         ഇനിയും    കൂടുതൽ താമസിക്കേണ്ടി      വരും    എന്ന      ചിന്ത        എന്നെ      ഭ്രാന്ത്     പിടിപ്പിക്കുന്ന      സ്ഥിതിയിലായി

വിവാഹിതയായ     പെൺ കുട്ടി     അസ്വസ്ഥ     ആവാൻ       ഇതിൽ പരം     എന്ത്     വേണം?

മനസ്സ്      കലുഷിതമായാൽ   എങ്ങനെ     എഴുതും?

പ്രത്യേകിച്ച്      കമ്പി    എഴുത്ത്

ഇപ്പോൾ        ഈ     എഴുതുന്നത്     മാത്രമേ     എനിക്ക്      ആശ്വാസം       നൽകുന്നുള്ളൂ

ക്ഷമിക്കണം….

ഞാൻ         ഒന്ന്      പൂർത്തിയാക്കാൻ      നോക്കട്ടെ

********

” എന്നാടാ…  ശരിക്കും       നീയെന്നെ        സുഖിപ്പിക്കാൻ       വരുന്നേ?”

 

ചേച്ചിയുടെ       കാമത്തിൽ      ചാലിച്ച      വാക്കുകൾ          എന്റ      കാതിൽ       മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേ     ഇരുന്നു

രണ്ട്       വർഷം       ആയി     വിവാഹിതയായിട്ടും          ഒന്ന്          സാമ്പ്രദായികമായി        ഇണ     ചേരാൻ         െകാതിക്കുന്ന       ഒരു     പെണ്ണ്         ചേച്ചിയല്ലാതെ         ഈ     ഭൂമുഖത്ത്     വേറ    ആരും     കാണും എന്ന്         തോന്നുന്നില്ല

പരപുരുഷനെ          പ്രാപിക്കുന്നതിലും        ഭേദം      ഇത്   തന്നെ          എന്ന്     നിശ്ചയിച്ചതും     ഒരു     കണക്കിന്       നന്നായി

ഒരു       റഫായ       സമ്പൂർണ     ഭോഗം      തന്നെ      ചേച്ചി       അർഹിക്കുന്നുണ്ട്        എന്ന്      ഞാൻ    വിശ്വസിക്കുന്നു

എതായാലും      നനഞ്ഞിറങ്ങി…… ഇനി       കുളിച്ച്        കയറുക     തന്നെ

ഊണിലും     ഉറക്കെ ത്തിലും      ചേച്ചിയെ         ഭോഗിച്ച്      തളർത്തുന്നതിനെ      കുറിച്ചായി       എന്റെ            ചിന്ത

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *