മിൽക്ക് മെയിഡ് മാളു [RAZ Studios]

Posted by

മിൽക്ക് മെയിഡ് മാളു
MILK MAID MALU < TRAILER > < Author : RAZ Studios >

“മിൽക്ക് മെയിഡ് മാളു” മാളവികയുടെ പുതിയ ചെല്ലപ്പേര്.

വിജിത്രം ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും സാംസ്‌കാരികവും സദാചാരപരമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ മാളുവിന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ അല്പം ത്രസിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതം തന്നെ ആയിരുന്നു.

പണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ റോഡിൽ ആരോക്കയോ ഉപേക്ഷിച്ച സീടികൾ പിറക്കി എടുത്തു വൃത്തിയാക്കി കുത്ത് പട മാകണെ ന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇട്ടുനോക്കിയും, ആണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ഛ് ഒളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കണ്ട അനുഭവം ഇവിടെ കുറെച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും.

മാളുവിന്റെ മിൽക്ക് മെയിഡ് ലീലാവിലാസങ്ങളും അങ്ങനെ ഉടുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒന്നാണ്.

കോട്ടയത് പാലയിൽ ആണ്‌ മാളുവിന്റെ വീട്.
അത്യാവിശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സ് ഫാമിലി.
അവളുടെ അപ്പന് റിസോർട്ട് ബിസിനെസ്സ്!,
അമ്മ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ യും.
ആങ്ങള ഒന്നുള്ളത് ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥിയും.

എന്നിട്ടും മാളുവിന്റെ അമ്മ അഖില ഒരു കൊച്ചു വെടി തന്നെ ആയിരുന്നു.
പണത്തിനു വേണ്ടിയല്ല.. കഴപ്പ് മൂത്ത് വെടി ആയ ഒരു 39 കാരി.
കണ്ടാൽ ഒരു 30-35 മോഡൽ വണ്ടിയുടെ പാർട്ട്സ് ആണ്‌ അഖില വഹിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ ഒരു ജനറ്റിക് ഇൻവെർഷൻ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ ആവും.

കാരണം അഖില ജന്മനാ വല്യ ഇടിപ്പും ചന്തികളും, ചന്തികുടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു താരത്യമെന കുഞ്ഞ് കൂർപ്പൻ മുലകളും ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുമ്പോ മാളുകുട്ടിക്ക് മുഴുവൻ മുഴുപ്പും അവളുടെ മാറിടത്തിൽ ആണ്‌.

അമ്മയുടെ പോലെ കൂർത്ത മുലകൾ തെക്ക് വടക്ക് എന്ന മട്ടിൽ തെറിച്ചു മുഴുത്തു സിമിട്ട്രിക്കൽ പെർഫെക്ഷൻ ഓട് കൂടി നിലനിൽക്കുന്നു, അതേസമയം
വീതി കുറഞ്ഞ ഇടിപ്പും ചന്തികളും സാഗി ആയി ഉറപ്പ് ഇല്ലാതെ വലിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രകൃധത്തിലുള്ള ചന്തികളാണ് മാളുട്ടി സ്വ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്നത്..

18 വയസ്സ് മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അത് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ആണെന്നും ഭാവിയിൽ അഖിലയെ ഒരു മുഴം കടത്തി വെട്ടുമെന്നും നമ്മുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *