ടീച്ചറും അടിമയും [Kishor]

Posted by

ടീച്ചറും അടിമയും

Teacherum Adimayum | Author : Kishor

 

ഫെമ്ടോം, ഹുമിലേഷൻ പണിഷ്മെന്റ് ല്ലാം ആഡ് ചെയ്തട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആണ് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കല്ല്…

 

 

അങ്ങനെ സൺ‌ഡേ അർജുൻ നീന ടീച്ചർ ന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നു …

 

അർജുൻ ചെന്ന് ബെൽ അടിച്ചു ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഡോർ തുറന്നു വാച്ച്ലേക്ക് നോക്കി …

 

ടീച്ചർ : ടൈം എത്ര ആയാടാ

 

അർജു : ടീച്ചർ എഴുന്നേക്കാൻ കുറച്ചു ലേറ്റ്അയി അതാ

 

ടീച്ചർ .. ഹാ നീ അകത്തേക്ക് കേറി ഇരിക്കുദാ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ല്ലാം നോക്കി വെക്കു ഞാൻ എപ്പോ വരാം

 

അർജു … ഓക്കേ ടീച്ചർ …

 

അങ്ങനെ ടീച്ചർ അകത്തേക്ക് പോയി …

ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി

 

റൂമിൽ ഏതിയ ടീച്ചർ കണ്ണാടിൽ നോക്കി ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ഓർത്തു…

അർജുൻ … നല്ല കിലുന്ത് ചെക്കൻ…..ചെക്കനെ ഒന്ന് വിരട്ടി നിറുത്തിയാൽ ഹുസ്ബൻഡ് നാട്ടിൽ ഇല്ലാതെന്റെ കുറവ് ആഗ് നിങ്ങതാം…

ടീച്ചർ ല്ലാം വെൽ പ്ലാനിങ് ആരുണ്ണൂ …

 

ന്നിട്ട് പതുക്കെ ബാക്കിൽ കൂടി ഇറങ്ങി … ഗേറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തു ഡോഗ് നീയും തുറന്നു വിട്ടൂ വീട്ടിൽ കേറിയ … അർജുന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ..

അവിടെ സോഫയിൽ ഇരുന്നു ..

 

ടീച്ചർ … പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോടാ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *