ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 2 [Arhaan]

Posted by

ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 2

Elayammayodulla Prathikaaram Part 2 | Author : Arhaan

[ Previous Part ]

 

 

കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ വെറും രണ്ടു പാർട്ടിൽ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച കഥ ആണ്..എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഐഡിയകൾ വന്നതുകൊണ്ട് കഥ ഒന്നു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്..കുറച്ച് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

 

ഈ ഭാഗത്തിൽ കമ്പി കുറവായിരിക്കും….വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുക്ക് കൂട്ടാം…

 

പിന്നെ എന്റെ മറ്റൊരു കഥ ആയ ദിവ്യയുടെ വിധി നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൻസ് അനുസരിച്ചു മാത്രമേ ഇനി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ…അത് തുടരണോ..??  നിങ്ങൾ കമെന്റ് ചെയ്താൽ മതി..

 

ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 2

അവൻ പിന്നീട് ആ മുറിയുടെ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല… അവന്റെ മാനത്തിനു ഏറ്റ ഒരു ക്ഷതം ആയിരുന്നു നടന്ന സംഭവങ്ങൾ…അവന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതികാരം എന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു…

 

അവനെ വേദനിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ല…ഇഞ്ചിഞ്ചായി അവളെ വേദനിപ്പിക്കണം..അതായിരുന്നു അവനു വേണ്ടിയിരുന്നത്..അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാത്രം ആണ് പുറത്തു ഇറങ്ങിയത്…

 

എന്നാൽ പതിയെ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു…പഠിക്കണം..റാങ്ക് മേടിക്കണം…അതേ..അതാണ് വേണ്ടത്….അവൾക്കെതിരെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രതികാരം അതാണ്…

 

അന്ന്  മുതൽ അവൻ അതിനുള്ള പണികൾ തുടങ്ങി…പതിയെ കോവിഡ്‌ സാഹചര്യം മാറിയതോടെ അവർ പിന്നെയും ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി…അവൻ ഇരുന്നു പഠിക്കാനും തുടങ്ങി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *