രതി നിർവേദം 2 [രജനി കന്ത്]

Posted by

രതി നിർവേദം 2

RathiNirvedam Part 2 | Author : Rajani Kanth | Previous Part

 

അത് സാരമില്ല മധുവേട്ടാ. അവരും നമ്മുടെ പ്രായക്കാരല്ലേ. മാത്രമല്ല ഗായത്രിയുടെ മോൻ സാനുവും അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകുമല്ലോ… കന്യമോൾക്കും സാനുവി
നും ഒരേ പ്രായമല്ലേ… അവൾക്കു കളിക്കാ
ൻ ഒരു കൂട്ടുമാകും…
നമുക്ക് മൂന്നു ബെഡ്‌റൂമില്ലേ… അറ്റാച്ചിട് ബാത്റൂം ഉള്ള മുറി അവർക്കുകൊടുക്കാം…

എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്നപോലെ ഈ കാര്യത്തിലും സുകന്യയുടെ ഇഷ്ട്ടത്തിനു ഞാൻ വഴങ്ങേണ്ടിവന്നു…

ഒരാഴ്ച ക്കുള്ളിൽ ഗായത്രിയും സുജിത്തും കുട്ടിയും ആത്യാവസ്യ വീട്ടു സാ
ദനങ്ങളുമായി എന്റെ വീട്ടിൽ കുടിയേറി….
ഗായത്രിയെ കണ്ടതോടെ എന്റെ
മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൈവസിയെ പറ്റി
യുള്ള വിഷമം മാറിയെന്നുമാത്രമല്ല, ആഹ്ലാ
ദം വെളിയിൽ കാട്ടാതിരിക്കാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതായി വന്നു…
ഇതിന് സൗന്ദര്യം എന്നാണോ പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരുകാമക്കുതിര…
വന്നയുടൻ തന്നെ വല്ലാതെ നോ
ക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. എന്നാലും മാന്യത വിടാതെ, ഇടക്ക് ഇടക്ക് കിട്ടുന്ന അവസ
ളിൽ ആ മധുര മനോഹര മദാലസ രൂപ
ത്തെ മനസിന്റെ ചുവരുകളിൽ ഞാൻ പതി
ച്ചു വെച്ചു…….
പഴയ KR വിജയയുടെ സ്ട്രച്ചർ, മുഖ രൂപവും
ഏതാണ്ട് അതു തന്നെ. തോണ്ട് കളയാതെ മുറിച്ച തേങ്ങ കമഴ്ത്തി വെച്ചപോലുണ്ട് മുലകൾ…തുടകൾ മലവാഴപ്പിണ്ടി, ലെഗ്ഗിൻ
സ്സിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചപോലുണ്ട്…

വെറുതെയല്ല സുകന്യയും ഗായത്രി
യും കൂട്ടുകാരികളായത്. രണ്ടിനെയും ഒരു
നുഖത്തിൽ കെട്ടാവുന്ന ജേഴ്സി പശുക്കൾ.
സുജിത്തും ഒട്ടും മോശമല്ല. ജെസ്‌സി
പശുവിന് ചേർന്ന കാള കൂറ്റൻ തന്നെ….

ഔപചരിക പരിചയപ്പെടലുകൾക്ക് ശേഷം പെണ്ണുങ്ങൾ രണ്ടും കിച്ചനിലേക്കും
സുജിത്ത് റൂമിലേക്കും പോയി.അപ്പോളേ
സാനുവും കന്യാമോളും കൂട്ടായി കഴിഞ്ഞ
രുന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *