ചേച്ചിമാരുടെ അടിമ [ Justin]

Posted by

ചേച്ചിമാരുടെ അടിമ

Chechimaarude Adima | Author : Justin

 

ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. Femdom story ഇഷ്ടപെടാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാതിരിക്കുക

 

എന്റെ പേര് justin. ഞാനിന്ന് എന്റെ ചേച്ചിമാർ എന്നെ ഇട്ട് കളിച്ചതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം.5.8inch ഇരുനിറം.8 inch നീളമുള്ള അണ്ടിയുടെ ഉടമ.

എന്റെ വല്യമ്മയുടെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. മൂത്ത ആളുടെ പേര് ജെസ്സി. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ജീന. മൂത്ത ചേച്ചീ ജെസ്സിയെ കാണാൻ

നല്ല ഗോതമ്പു നിറം. ഒരു 38 boobs size. ആനച്ചന്തി. കാണാൻ വെണ്ണയിൽ കടന്നെടുത്ത പോലെയുണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചി ജീന ഇരു നിറം. പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ചന്തമാണ്. Boobs and ചന്തി ജെസ്സി ചേച്ചീനെ പോലെ തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും ഞാനും എന്റെ അനിയനും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ്. അവൻ പറയും ജെസ്സിക്കാണ് boobs and ചന്തി കൂടുതൽ. കാരണം അവന് ജെസ്സിയെ ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം.

 

പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്റെ എനിക്ക് ജീനയെ ആണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഇതും പറഞ്ഞ് വാണമൊക്കെ വിട്ട് അങ്ങനെ കാലം പോയി. അങ്ങനെ രണ്ട് ചേച്ചിമാരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. ജെസ്സി ചേച്ചി ഗൾഫിലേക്ക് പോയി. ജീന എറണാകുളവും പോയി.അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രതീക്ഷയും പോയി. പക്ഷെ ജീന ഇടക്ക് ഇടക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുവായിരുന്നു അതായിരുന്നു ആകെ ഉള്ള ആശ്വാസം. പക്ഷെ ജീനയും, ജെസ്സിയും ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം തീർക്കാൻ ഞാനും അനിയനും കൂടി ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *