മാമമാരുടെ മക്കൾ [Luc]

Posted by

മാമമാരുടെ മക്കൾ

Mamamaarude Makkal | Author : Luc

 

എന്റെ പേര് റംസി. കല്യാണം കഞ്ഞിട്ട് 8 വർഷം ആയി കുട്ടികൾ ഇല്ല..ഒരു പാട് Dr നെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു അവർ എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലാ എന്നാണ്.ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേർക്കും കുഴപ്പം ഉണ്ട്.ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ആണ് അറബിവീട്ടിൽ ഡ്രൈവർ ആണ്.വീട്ടിൽ ഇക്കാടെ ഉപ്പ യും ഉമ്മയും ഞാനും ആണ് ഉള്ളത്..പിന്നെ ഒരു പെങ്ങളും അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി..

എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പഠിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ട്യൂഷൻ എടുക്കാറുണ്ട്.അത് കൊണ്ട് ഇക്കാടെ മാമാരുടെ 2 മക്കൾ എന്റെ അടുത്താണ് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് രണ്ട് പേരും ഡിഗ്രീ ആണ് പഠിക്കുന്നത് മൂത്ത മാമാടെ മകൻ അജു ഇളയ മാമാടെ മകൾ സനു..

അജുവിനെ കാണാൻ ഒരു പ്രതേക ഭംഗിയാണ്.ഇരു നിറം പൂച്ചകണ്ണ് മെലിഞ്ഞു ഉറച്ച ശരീരം..സനു വെളുത്ത് തീരെ തടിയില്ലാത്ത ഒരു ഉമ്മച്ചി കുട്ടി.
അജു ആദ്യം ഒന്നും എന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ല ട്യൂഷൻ വന്നിരുന്നത്.അവൻ ട്യൂഷൻ പോയിരുന്നില്ല പഠിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം..

 

അവന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതിൽ പിന്നെ അവൻ ആകെ ഉഴപ്പാണ് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് അവനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ വിടുന്നത്.. അവനും ഞാനും ആയുള്ള കഥ അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം…

 

ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുഴച്ച് ￶വഴുകിയാണ് അജു പോയിരുന്നത്…കാരണം അവന്റെ സ്വയം ഉള്ള വാണമടി ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കി.പകരം ഞാൻ ആണ് അവന് വാണം അടിച്ചു കൊടുക്കാറ്.വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആണ് ഞങ്ങളുടെ കളി നടക്കാർ. അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവനെ കൊണ്ട് എന്റെ പൂറിൽ നക്കിക്കലും അവന് വാണം അടിച്ചു കൊടുക്കലും ആണ് പതിവ്.അത് കൊണ്ട് ഞാനും അവനും തമ്മിൽ നല്ല അറ്റാച്ചിട് ആണ്..

 

ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയം ഇല്ലാ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സനു ഇത് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *