എന്താ പെണ്ണേ പ്രശനം 2 [മന്മഥൻ]

Posted by

എന്താ പെണ്ണേ പ്രശനം
Enta Penne Prashnam | Author : Manmadhan


ഇത്     വരെ   ഉള്ളത്      ചെറുതായി…

 

അപാര    പേഴ്സനാലിറ്റിയായ      വിവേകിന്        ഒപ്പം      നടക്കാൻ     ബ്യൂട്ടി പാർലർ        രാജിയെ       കുറച്ചൊന്നുമല്ല         സഹായിച്ചത്

കൊതിയൂറി          കെട്ടിയ      വിവേകുമായി        രാജിയുടെ         സെക്സ്    ലൈഫ്       പരാജയം     ആകുന്നു..

രാജിയുടെ          സ്വന്തം     വിടവിനേക്കാൾ         വലുതായി      അവർ       തമ്മിൽ       അകൽച്ച..

രാജിയേയും       ജീവനേയും      കൂടെ        കൊണ്ടു    പോവാത്തത്      ജീവന്റെ         പഠനം     താളം  തെറ്റും     എന്നത്       കൊണ്ടാണ്       എന്ന്     മാളോരെ         ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ     വിവേകിനായി..

കൊതി    തീരെ       ഇണ ചേരാൻ   വടക്കേ       ഇന്ത്യക്കാരി      പെണ്ണിനെ    ലിവിംഗ്      ടുഗദർ     അടിസ്ഥാനത്തിൽ         വിവേക്     കൂടെ        പൊറുപ്പിക്കുന്നത്      രാജി   അറിയുന്നു..

വർഷത്തിൽ       ഒരിക്കൽ       ലോഡ്ജിൽ         കഴിയാൻ    എന്ന   പോലെ         വിരുന്ന്    വരുന്ന      വിവേക്         ഒരു     ദിവസം      എങ്കിലും       രാജിയെ     ഭോഗിക്കുന്നത്         ആരെയൊക്കെയാ       ബോധിപ്പിക്കാൻ….!

ജീവൻ       ഇന്ന്       ഒന്നാന്തരം    ഒരു     ചുള്ളനാണ്.

വിളഞ്ഞ്        പാകമായ       ഓറഞ്ച്    നിറം…  ഭംഗിയായി        വെട്ടി     നിർത്തിയ       ഫ്രഞ്ച് താടി     കണ്ടാൽ      തന്നെ      പെണ്ണായവർക്ക്         കടി    മൂക്കും…

തൈക്കിളവികൾ          ഉൾപ്പെടെ  പെൺ കുല മാകെ         സ്വയം     ഭോഗത്തിന്         മൂർത്തിയായി       കാണുന്നത്        ജീവനെയാ…

മോനുമൊത്ത്          മാളിൽ        പർച്ചേസിന്         പോയത താ..       രാജി

തീർത്തും          അവിചാരിതമായാണ്       ബി ഏ    ക്ലാസ്സിലെ      കഴപ്പി       ശുഭയെ      കണ്ടുമുട്ടുന്നത്

മാളിൽ       കാണാൻ      ഇടയായ   കരിമ്പിൻ        തുണ്ട്     കണക്കെയുള്ള        ഒരു      ചെക്കനെ       പറ്റി       കൊതി     കൊള്ളുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *