രാധാ മാധവം 8 [പൊടിമോൻ]

Posted by

രാധാ മാധവം 8

Raha Madhavam Part 8 | Author : Podimon | Previous Part


വല്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു രാധ…അത് എന്ത് വികാരമാണന്നു അവൾക്ക് മനസിലാകുന്നി
ല്ല…. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അജയനെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഗോപന്‌ എങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞു..
അവൾക്ക് അജയനോട് സഹതാപം തോ
ന്നി…….. അതോടൊപ്പം ഗോപന്റെ കാൽചുവട്ടിൽ അവന്റെ കല്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇരിക്കുന്ന അജയനോട് പുച്ഛവും തോന്നി…..

ഇത്രയും വൈകൃത മനസ്സാണല്ലോ തന്റെ ഭർത്താവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നോർത്ത
പ്പോൾ അതിശയമാണ് തോന്നിയത്….

ഗോപൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ..ഞാൻ സമ്മതിച്ചാൽ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൂട്ടികൊടുക്കാൻ അജയൻ തയാറായേനെ…

ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു
അടിമയായിരിക്കുന്നു….
ഗോപന്റെ അടിമ…!! എന്റേയും…!!!

താൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുരുഷനു ചേരുന്ന പ്രവർത്തിയല്ലെന്നു എനിക്ക്‌ അറിയാം…
പക്ഷെ… എനിക്ക് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരം സുഖം തരുന്നു…. ഗോപന്റെ പ്രവർത്തിയും വാക്കുകളും എന്നെ കൂടുതൽ പ്രചോതിത
ൻ ആക്കുന്നു…

ഭാര്യയുടെ മുൻപിൽ മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ
അവഹേളനത്തിനു ഇരയാകുന്നത് ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നത് എന്ത് തരം മാനസിക അവസ്ഥയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല…. എന്താണെങ്കിലും
കുറച്ചു ദിവസമായി അത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു…. ഗോപന്റെ അടുത്ത നീക്കം എന്തെന്നറിയാൻ ആകാംഷയോടെ
അവന്റെ കാലടിയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *