പെണ്ണിന് പുരയ്ക്ക് ചുറ്റും ആറാ 3 [പവനൻ]

Posted by

പെണ്ണിന് പുരയ്ക്ക് ചുറ്റും ആറാ 3

Penninte Purakku Chuttum Aara Part 3 | Author : Pavan

Previous Part


 

കോളെജിൽ       കാല്     വയ്ക്കുമ്പോൾ        വലിയ      മുലകളുമായി          അരങ്ങേറ്റം     ആയിരുന്നു        എങ്കിലും      രേണുകയുടെ        സ്ഥാനം     പതുക്കെ  പിന്നിലായി

18       വയസ്സിൽ      32   സൈസ് ബ്രായിൽ    ഒളിപ്പിച്ച    മുലകൾ       ഡിഗ്രി      ക്ലാസ്സിൽ    ചെല്ലുമ്പോൾ     34   ഉം      പതുക്കെ     അത്    36 b യിലും        എത്തി   നിന്നു

ശ്വേതാ    മേനോനെ      വെല്ലുന്ന   44    സൈസ്       മുലകളുമായി     ചില   മുലച്ചികൾ       കോളേജ്     പരിസരത്ത്    തെക്ക് വടക്ക്       നടക്കുമ്പോഴും           ആൺ പെൺ      ഭേദമില്ലാതെ        രേണുകയുടെ            ക്ലാസ്സിക്       മുലകൾക്ക്       പിന്നാലെ     ആയിരുന്നു       മിഴികൾ    ഏറിയ   പങ്കും..

സാറന്മാർ      പലരും        രേണുകയുടെ       മുലകളുടെ     വലിയ    ഫാനായിരുന്നു… പ്രത്യേകിച്ച്         സേതു സാറ്…

ഒരു      മര്യാദയും    ഇല്ലാതെ    സാറിന്റെ      കഴുകൻ    കണ്ണുകൾ      അവസരം      പാർത്ത്     നിലക്കുന്നത്     പോലെ          രേണുകയ്ക്ക്    പിന്നാലെ      തന്നെ    കൂടി

ഭദ്രമായി          ഒളിപ്പിച്ച്       പൊതിഞ്ഞ്     വച്ച്          ഏവരെയും      രേണുക       കൊതിപ്പിച്ച്     നടത്തിച്ചു

വീട്ടിൽ         പക്ഷേ     സ്ഥിതി    ഇതായില്ല

മുലകൾക്ക്       സ്വാതന്ത്രം      കൊടുത്ത്          നൈസർഗിക     വളർച്ചയ്ക്ക്          വീട്ടിൽ      അമ്മ     ബ്രായ്ക്         വിലക്ക്      കല്പിച്ചത്   കാരണം           ചില          പ്രയാസങ്ങൾ        രേണുക      അനുഭവിച്ചു

വീട്ടിൽ       കാഷ്വൽ        ആയി     ഉപയോഗിക്കുന്ന       ടീ ഷർട്ടിലു       മറ്റും       തെറിച്ച്    നിന്ന      മുലക്കണ്ണുകളിൽ       നിന്നു         കണ്ണുകൾ        എടുക്കാതെ         രാഹുൽ      നിഴൽ   പോലെ       കൂടെയുണ്ട്

എല്ല്       തുളയ്ക്കുന്ന     മട്ടിൽ   അവന്റെ          തീക്ഷ്ണമായ         നോട്ടത്തിന്     മുന്നിൽ      രേണുക      വല്ലാതെ          പതറി…

അവന്റെ          ആർത്തി പൂണ്ട         ഒരു   ജാതി     നോട്ടം        കാണുമ്പോൾ       രേണുകയ്ക്ക്       വല്ലാതെ     വരും…

BA     അവസാന         വർഷം     ആയപ്പോൾ         പതിനാറിനോട്      അടുത്ത          രാഹുൽ     ഒത്ത    പുരുഷനായി…

കൈകാലുകളിലും        നെഞ്ഞിലും     കക്ഷത്തിലും      മുടിക്ക്      നല്ല     കറുപ്പ് ..!

രേണുകയ്ക്ക്      നേരെ       വിശിഷ്യാ       മാറിലെ      കരിക്കിൻ     കുടങ്ങളിൽ     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *