പെണ്ണിന് പുരയ്ക്ക് ചുറ്റും ആറാ 4 [പവനൻ]

Posted by

പെണ്ണിന് പുരയ്ക്ക് ചുറ്റും ആറാ 4

Penninte Purakku Chuttum Aara Part 4 | Author : Pavan

Previous Part


 

സാവിത്രി           വാരസ്യാർ       പൂർ മുഖം          വടിച്ച്     പോയപ്പോൾ        മനോഹരമായ          മിനുത്ത       പൂർതടം           രേണുകയെ          വല്ലാതെ          ആവേശം         കൊള്ളിച്ചു

 

അമ്മ         പോയ        ശേഷം       പൂർതട്ടിന്റെ         മിനുപ്പ്         അളന്ന      വിരലുകൾ           അറിയാതെ          ആഴങ്ങളിൽ        ഊളിയിട്ടു

 

അപ്പോൾ          രേണുക         സാവിത്രി         വാരസ്യാരുടെ          വാക്കുകൾ         ഓർത്തു…,

” തുടങ്ങിയോ….?”

രേണുക             അപ്പോൾ          നാണിക്കുക         മാത്രമല്ല           ചെയ്തത്

 

സ്വന്തം            അമ്മയല്ല          എങ്കിലും          അമ്മയുടെ            സ്ഥാനം       ഉള്ള        സ്ത്രീ        ചോദിക്കുന്നു..,

” വിരൽ           ഇടാൻ         തുടങ്ങിയോ…?”

 

നനുത്ത            പൂർച്ചുണ്ടിൽ          അമ്മയുടെ         സ്വന്തം         ചൂണ്ടുകൾ          അമർന്നതും          അമ്മയുടെ             ” തുടങ്ങിയോ..?” എന്ന          അന്വേഷണവും          എല്ലാറ്റിലും         ഉപരി          രേണുകയുടെ           അരുമ       പൂറിനെ    കുറിച്ചുള്ള           കോംപ്ലിമെന്റും         ചേർത്ത്            വായിച്ച           ശേഷം        രേണുക           ഒരു        കാര്യം          ഉറപ്പിച്ചു…

 

” തിളച്ച്            ഉരുകുന്ന        കാമത്തിന്റെ           അഗ്നിപർവ്വതം       കൊണ്ടു         നടക്കുന്നുണ്ട്…, അമ്മ  ”

 

”   തന്റെ           ഉള്ളിൽ          ഉറങ്ങിക്കിടന്ന           കാമത്തെ          വിളിച്ച്          ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു……. ഇനി         ഊണില്ലെന്ന്          പറയുന്നത്          നന്ദിയില്ലായ്മയാണ്…..!”

രേണുക       ”   തുടങ്ങി ”

വിരലുകൾ           രേണുകയ്ക്ക്       മുഴുക്കുന്നില്ല….!

ഒടുവിൽ          അന്ന്        ആദ്യമായി    രേണുകയുടെ         കുഞ്ഞു      ” പൂ  ”   ചുരത്തി…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *