ഭാര്യയുടെ അടുപ്പം 8 [ഗീതരാജീവ്]

Posted by

ഭാര്യയുടെ അടുപ്പം 8

Bharyayude Aduppam Part 8 | Author : Geetha Raajev | Previous Part


 

ഇന്നലെ വരേ വെറുമൊരു വേലക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്ന താൻ ഈ വീട്ടിലെ എജമാനൻ ആയിരിക്കുന്നു.

ഗീത എന്നോട് ഭക്ഷണം നിരത്തി വെയ്ക്കാന്‍ പറഞ്ഞു. അവളുടെ കല്യാണ സാരി ഉടുത്ത് സദ്യയുണ്ടിട്ട് അതില്‍ വേണമത്രേ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വെച്ചുള്ള അവരുടെ ആദ്യരാത്രി. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്ന അവർക്ക് ഞാൻ വിളമ്പി കൊടുത്തു. നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ…. ഗീത ചോദിച്ചു. വേണ്ട മാഡം നിങ്ങള് കഴിച്ചിട്ടു ഞാൻ കഴിക്കാം. വേണ്ട നീ ഇരിക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തോ രാഘവേട്ടാൻ കഞ്ഞി കുടിച്ചിരുന്ന സ്റ്റീൽ പാത്രം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പോയി എടുത്ത് വന്നു

 

 

 

അയാൾ : വിളമ്പിയിട്ടു ഇരുന്ന് കഴിക്കടാ

 

 

 

ശെരി സർ,എല്ലാം കുറെച്ചു വിളമ്പി ഇരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ

 

 

 

അയാൾ : ഛീ നാറി ഞങ്ങടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നോ താഴെ എന്റെ കാലിന് താഴെ ഇരുന്നോളണം. അവടെയാണ് ഈ തറവാട്ടിലെ വെലക്കാരുടെ സ്ഥാനം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *