ചേട്ടത്തിയുമൊത്ത് 2 [അനുരാഗ്]

Posted by

ചേട്ടത്തിയുമൊത്ത് 2

Chettathiyumoth Part 2 | Author : Anurag | Previous Part


 

അച്ചൂന്റെ         ഷേവ്      ചെയ്ത  നെഞ്ചിലെ        കുറ്റി മുടിയിൽ      തലോടി        ഷേവ്     ചെയ്യുന്നതിന്   മുമ്പത്തെ             കാടിനെ       കുറിച്ച്    ഓർത്ത്            ഉഷ        നിർവൃതി     െകാണ്ടു…

” ഇനി      വടിക്കണ്ടടാ…”

അല്പം        നാണം     ചാലിച്ച്      ഉഷേച്ചി        പറഞ്ഞു

 

നിറഞ്ഞ        പുഞ്ചിരി      ആയിരുന്നു      അച്ചൂന്റെ      മറുപടി……

 

” നാണക്കേട് ”          ചെക്കൻ     കണ്ടുവോ      എന്നറിയാഞ്       ഉഷയുടെ         ഉള്ളം        വിങ്ങി..

” നീ        വല്ലതും       കണ്ടോടാ…?

പെട്ടെന്നായിരുന്നു        ഉഷയുടെ       ചോദ്യം

” എന്ത്…?”

” നീ        അതിലെ      പോകുന്നത്      കണ്ടു,      ഞാൻ      മുള്ളുന്നേരം….?”

” ഒന്നും         കണ്ടില്ല…!”

” സത്യം….?”

” സത്യം …!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *