എന്റെ മദനലീല [പടവീടൻ]

Posted by

എന്റെ കാമലീല

Ente Kaamaleela | Author : Padaveeran


സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതു എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുക ഞാൻ ഇതിലെ സ്ഥിരം വായനക്കാരീൽ ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ആണ് എന്റെ സ്വന്തം കഥ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കാൻ തോന്നിയത് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്റെ 23 മുതൽ 27 വയസ്സിനു ഇടയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 35 വയസ്സായി ഇതിൽ പ്രധാനമായി 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി ആണ് കഥ വരുന്നത്

1 വിദ്യാഭ്യാസ കാലം

2 യൗവന കാലം

3 വിവാഹ ജീവിതം

വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ 20 മുതൽ 22 വയസ് വരെ

യൗവന കാലം എന്റെ 23 മുതൽ 26 വരെ

വിവാഹ ജീവിതം – എന്റെ 27 മുതൽ 30 വയസ് വരെ

വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് 5 സ്ത്രീകൾ എന്റെ കാമവെറിയിൽ എന്റെ കൂടെ കിടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്

യൗവന കാലത്ത് 3 സ്ത്രീകൾ കിടന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്

വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടിയത്

അതിൽ എനിക്ക് 4 സ്ത്രീകൾ ആണ് കിട്ടിയത്

ആദ്യം നമുക്ക് കോളേജ് ജീവിതം തുടങ്ങാം ഞാൻ ഡിഗ്രി സുവോളജി ആണ് എടുത്തത്

ഞാൻ പ്രായപൂർത്തിയായി

സോറിട്ടൊ എന്നെപ്പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മിഥുൻ 6.7 ഉയരത്തിൽ മെലിഞ്ഞ ശരീരം 14 cm നീളം ഉള്ള കുണ്ണ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കമ്പി ആവുന്ന ഈ കുണ്ണയേയും കൂട്ടിയാണ് എന്റെ നടത്തം എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് കാമകണ്ണാണ് ഞാൻ നോക്കുന്ന പെണ്ണിന് എന്നോട് താൽപര്യം തോന്നാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ എന്നെ സഹായിക്കും

ക്ലാസ്സിൽ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സുജുവും ആണ് എറ്റവും ഡീസന്റ് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ ഞങ്ങൾ ഡീസന്റ് ആണ് പക്ഷെ സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലേ അറിയു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *