ബീന മിസ് 1 [Rocky]

Posted by

ബീന മിസ് 

Beena Miss | Author : Rocky


ഹലോ എന്റെ പേര് Rasik. ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഡെക്രീ പഠിക്കുമ്പോൾ നടന്ന കഥ ആണ്. ഇത് എന്റെ ആദ്യത്ത കഥ ആണ് അതുകൊണ്ട തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ക്ഷമിക്കുക.

ഡെക്രീക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഓർഡിനറി ആയിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ സപ്ലൈ അടിച്ചു നാടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും സ്ടീരം കളിയാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സദനം . പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കോളേജിൽ എനിക്ക് admission കിട്ടി. നല്ല കോളേജ് കുറ നല്ല ചരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും മെയിൻ താലിപൊളികളിൽ ഓരാളായ ഷെയ്ൻ . എന്റെ മെയിൻ അള്ളായാരിന്നു ബീന മിസ്. ബീന മിസ് അളിയാ ചരക്ക എന്ന പറഞ്ഞ മുലയും ബാകുമോക്ക് ഏകദശം കാവ്യാ മാധവൻ എന്ന പറയാം. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ചേർന്ന കുറച്ചു കുടിച്ചു കുറച്ചു എന്ന പറഞ്ഞനാ പോരാ അതിവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുടിച്ചു . ഷെയ്ൻ : എടാ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ രമേ എന്നാ ചരക്കട അവൾ റോഷിത്തന്റെ ഭാഗ്യം . (റോഷിത് രമയുടെ കാമുകൻ ). ഞാൻ : “അത് നീ പറഞ്ഞനത് ശെരിയാ”. ഷെയിൻ : “ഒരി അളിയാ ഒരാണ്കുടെ “. ബീന മിസ്സിന്റെ മകനാണ് ഷെയിൻ. അവന്നു ഒരു ഇത്താത്ത ഉണ്ട് ഷാഹിന മാര്യേജ് കരഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന ആർക്കും ഒരു പിടിയില്ല. അന്ന് പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരു 1 മണി കഴിഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് രാവിൽ എന്നീകുമ്പോൾ 10 മാണി കഴിഞ്ഞു സൺ‌ഡേ ആയിരിന്നു. എന്നിട്ടു പല്ലുതേച്ചു ചെന്നപ്പോൾ നിക്കുന്നു ഇത്താത്ത. (എനിക്ക് ഒരു ഇത്താത്ത മറ്റ്വേ ഉള്ളൂ ഉമ്മയും വാപ്പയും ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു). (വാപ്പാക് business ആയിരിന്നു അത്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറപ്പമില്ല അതെ പോകുന്നു ) മുഖത്തു നല്ല കലിപിലാണ് ഞാൻ: എന്ത് പറ്റി ഫാത്തിമ രാവിലെ തന്നെ നല്ല കലിപ്പിലാനാലോ . ഫാത്തിമ: “എന്ത് പറ്റി എന്നോ ഇന്നലെ എപോരാന്നു വന്നത് എന്ന വ്ലോർമയുമുണ്ടോ ഇന്നലെ വീടും കുടിച്ചില്ല” . ഞാൻ : “ഞാനോ എപ്പോ ആര് പറഞ്ഞു”. (കള്ളം പള്ളിയും എന്ന എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയാം എന്ന വിചാരിച്ചു). ഫാത്തിമ : “ആരും പറഞ്ഞില്ല നീ ഇന്നലെ വനിത എത്യോക്യ പറഞ്ഞനത്”. ഞാൻ :”ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *