ഭാര്യയുടെ പ്രണയം 3 [Cuck Hubby]

Posted by

ഭാര്യയുടെ പ്രണയം 3

Bharyayude Pranayam Part 3 | Author : Cuck Hubby | Previous Part


കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു പ്രിയ ഓടിച്ചെന്നു വാതിൽ തുറന്നു, മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അനന്ദുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു  പകപ്പും പിന്നെഅതിയായ സന്തോഷവുംഅവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു, അവരുടെ കണ്ണുകൾതമ്മിൽ ഉടക്കി നിന്നു,   കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായി അവർ പരസ്പരംഎത്രത്തോളം മിസ്സ്‌ ചെയ്തുവെന്ന്  അവർ ഒരകഷരംഉരിയാടാതെ അവരുടെകണ്ണുകളിലെ  തീക്ഷണത കൊണ്ടുമാത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞു,

അനന്ദു വീട്ടിനകത്തേക്ക്കയറി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു, തന്റെ മുമ്പിൽ, കറുത്ത കരയുള്ള സെറ്റു സാരിയും, കറുത്ത ബ്ലൗസും, ചുവന്ന വലിയ പൊട്ടും സിന്ദൂരവും അണിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന തന്റെസ്വപ്ന സുന്ദരിയെകണ്ടപ്പോൾ അനന്ദുവിന്‌ ഒരുനിമിഷം പോലുംപിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആയില്ല, അവൻ അവളെ ഒരു ഗാഡമായആലിംഗനത്തിൽ അമർത്തി, തന്റെഭർത്താവല്ലാതെ മറ്റൊരു പുരുഷൻ  തന്നെ ആദ്യമായികെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ പ്രിയയുടെ ഉള്ളിന്റെഉള്ളിൽ ചെറുതായിഒന്ന് അറച്ചു, പക്ഷെ അവളുടെ ഉള്ളിലെ അണപൊട്ടിയൊഴുകുന്ന കാമം ആ അറപ്പിനെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മറി  കടന്നു അവനെതിരിച്ചും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ധൈര്യം നൽകി, വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷംകണ്ടു മുട്ടുന്ന കാമുകി കാമുകന്മാരെപ്പോലെ അവർ ധീർക നേരംആലിംഗനത്തിലമർന്നു അവർക്കിടയിലുള്ള പ്രേമം പരസ്പരം അറിയിച്ചു,

അനന്ദു അവളുടെ മുതുകിലും, കഴുത്തിലും, കവിളിലും, ചെവിയിലുമെല്ലാം ചുമ്പനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി, അവളുടെ പുറകിൽ ഓടിനടന്ന അവന്റെ കൈകൾ മെല്ലെ താഴേക്കു നീങ്ങി അവളുടെ തള്ളി  നിൽക്കുന്ന മാർദ്ദവമേറിയ ചന്ദിക്കുടങ്ങളെശക്തമായി പിഴിഞ്ഞുടക്കാൻ തുടങ്ങി, പ്രിയയുടെ ശരീരം ചൂട് പിടിച്ചുതുടങ്ങി, അവളുടെമുലക്കണ്ണികൾ കൂർത്തു നിന്ന്വസ്ത്രത്തിന്റെ മറവുണ്ടെങ്കിലും അനന്ദുവിന്‌ അതിന്റെ ദൃഢത അവന്റെ നെഞ്ചിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

അനന്ദു മെല്ലെഅവളുടെ ഇരുതോളിലും കൈകൾവച്ച് അവളെ തന്നിൽ നിന്നും അല്പം അകത്തി  നിർത്തി അവളുടെകണ്ണുകളിലേക്കു ഉറ്റു നോക്കി, ആ നോട്ടംനേരിടാനാവാതെ അവൾ നാണിച്ചു തലതാഴ്ത്തി, അനന്ദുപെട്ടെന്ന് അവളെതന്റെ കൈകളിൽകോരിയെടുത്തു,

പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായനീക്കത്തിൽ പേടിച്ച  പ്രിയ അവന്റെ കഴുത്തിൽ കൈകൾ കൊണ്ട് കോർത്ത് പിടിച്ചു അവളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തി, ഞെട്ടൽവിട്ടുമാറാത്ത, കാമാർത്ഥമായ പ്രിയയുടെ മുഖത്തു നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അനന്ദു അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചുടു ചുമ്പനംനൽകി വീടിനകത്തേക്ക് നടന്നു

തന്റെ വീട്സുപരിചിതമായ അനന്ദു തന്നെഎങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഒരുനീറുന്ന മനസ്സോടെഅവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഇതുവരെ തനിക്കും തന്റെ ഭർത്താവിനും മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിയിലേക്കാണ് അനന്ദു തന്നെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്, ഇന്നത്തോടെ തന്റെഭർത്താവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട തന്റെ ശരീരത്തിന് മറ്റൊരു അവകാശി കൂടി ഇണ്ടാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *