കുടുംബസംഗമങ്ങൾ [plane]

Posted by

കുടുംബസംഗമങ്ങൾ

KudumbaSangamangal | Author : Plane


 

ആദ്യമേ പറയട്ടെ gay, incest ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥയാണ് അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക.

 

“ആഹ്…ആ..ഹ്ഹ്ഹ്…ഉപ്പാ”

വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ ഡോഗ്ഗി സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന്കൊണ്ട് അലി അലറി.

 

“ആാാാ അടിച്ചു പൊളിക്ക് ഉപ്പാ”

 

മകനെ കട്ടിലിൽ നാലുകാലിൽ നിർത്തി കുണ്ടിയിൽ കുണ്ണ കയറ്റിഇറക്കികൊണ്ട് അബു പറഞ്ഞു.

“അടിക്കുവാ മോനേ ഉപ്പാടെ കുണ്ണകൊണ്ട് മോന്റെ കുണ്ടി അടിച്ചു പൊളിക്കുവാ”

ആഹ് അബൂബക്കറും എല്ലാം മറന്നു അലറി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് മകന്റെ കുണ്ടിയിൽ തന്റെ കുണ്ണ കുത്തിയിറക്കി കൊണ്ടിരുന്നു.

 

അലി തന്റെ കൂതി തുള ഇറുക്കി ഉപ്പയുടെ കുണ്ണക്ക് കൂടുതൽ സുഖം നൽകി

കുറച്ചു നേരത്തെ അടിക്കു ശേഷം pose മാറ്റി മകനെ മലർത്തി കിടത്തി മിഷനറി സ്റ്റൈലിൽ അവന്റ കുണ്ടിയിൽ കുണ്ണ കയറ്റി അടി തുടങ്ങി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *