മണ്ണിലാണ് സ്വർഗ്ഗം … ഈ നിമിഷം ആണ് നിൻ പറുദീസാ 1 [Binoy T]

Posted by

മണ്ണിലാണ് സ്വർഗ്ഗം … ഈ നിമിഷം ആണ് നിൻ പറുദീസാ 1

Mannilaanu Swargam Ee Nimisham Aanu Nin Parudisa Part 1

Author : Binoy T


ആമുഖം

എല്ലാ വായനക്കാർക്കും എന്റെ നമസ്ക്കാരം……

ഞാൻ എന്റെ രണ്ടമത്തെ കഥയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുകയാണ്. വളരെ കുറച്ചു പേര് എങ്കിലും എന്റെ ആദ്യ കഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾക്കായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന്. നന്ദുട്ടിയെ സ്വീകരിച്ചവർക്കായി ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നു……..

സ്വപ്നങ്ങൾ, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗ കുമാരികൾ [Binoy T] [novel] [PDF]

കഴിഞ്ഞ കഥ ഒരുപാടു ലഗ്ഗ്‌ ആയി പോയി എന്ന് എനിക്കറിയാം…. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇത് പരമാവധി ചുരുക്കി എഴുതാൻ അന്ന് ശ്രെമിച്ചതു. പരമാവധി വേഗത്തിലും.

അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് കൂടി കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്നെകൊണ്ട് ആകുന്ന വിധത്തിൽ ശ്രെമിക്കും……

എല്ലാവായനക്കാർക്കും സുഖകരമായ ഒരു വായന നേർന്നുകൊണ്ട്

തുടങ്ങട്ടെ…………


മണ്ണിലാണ് സ്വർഗ്ഗം…… ഈ നിമിഷം ആണ് നിൻ പറുദീസാ………….

പുഴയുടെ പുളിനങ്ങൾ ആ ഹൌസ് ബോട്ടിനെ തഴുകി ഉറക്കുമ്പോൾ, തുറന്നു കിടന്നിരുന്ന ജനൽ പാളികൾക്കിടയിലൂടെ ആ ഇളം തെന്നൽ

തഹിയയുടെ മേനിയ തഴുകി കടന്നുപോയി. മാറിന് മുകളിലൂടെ അലസമായി ഇട്ടിരുന്ന ആ ഷാൾ ചെറുതായി ഒന്ന് സ്ഥാനം തെറ്റിയപ്പോൾ, മാറിൽ കൂർത്തു പൊന്തി നിൽക്കുന്ന മുലഞെട്ടിന്റെ കറുത്ത നിഴല്‍രൂപം ആ ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു. നേർത്ത കട്ടി കുറഞ്ഞ ആ നെറ്റി അവളുടെ മേനിയിൽ പറ്റിച്ചേർന്നു കിടന്നു കൊണ്ട് ആ ശാരീരിക വടിവ് ഒട്ടും തന്നെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രെമിച്ചിരുന്നില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *