നീലക്കുറിഞ്ഞി 3 [കുട്ടിച്ചാത്തൻ 2.0]

Posted by

നീലക്കുറിഞ്ഞി 3

Neelakurinji Part 3 | Author : Kuttichathan 2.0 | Previous Part


 

കഥക്കു നൽകിയ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു, തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ആയി ശ്രെമിക്കുന്നു ഇനിയും തെറ്റുകൾ വരുത്താതെ ശ്രെമിക്കാം.

കഥ തുടരുന്നു…..

“ഞങ്ങൾ ബെഡിൽ കെട്ടിപിടിച്ചു ഉറങ്ങി കാലത് അച്ഛൻ വന്നു calling bell അടിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഞങ്ങൾ ഉണരുന്നത് അച്ഛൻ ഇത്രേം നേരത്തെ വരും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല”

അമ്മ എന്നോട് അവിടെ കിടക്കുവാൻ ആവിശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അമ്മയുടെ മുറിയിൽ പോയി ഒരു മാക്സി ഇട്ടു വാതിൽ തുറന്നു അച്ഛൻ അകത്തു കയറി അമ്മയെ കണ്ട അച്ഛൻ ഒന്നു നോക്കി ഒരു ചോദ്യം എന്ന കോലം ആ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഇടാതെ ആണോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഓ ആരു നോക്കാൻ ആ സ്വന്തം കെട്ടിയോൻ നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ അല്ലെ ഈ കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത്. അച്ഛൻ തല ആട്ടി അമ്മയോട് ചായ ഉണ്ടാകാൻ ആയി ആവശ്യപ്പെട്ടു അമ്മ അടുക്കള ലക്ഷ്യം ആക്കി പോയി എന്നും മനസ്സിൽ ആയി ഞാൻ ബെഡിൽ കിടക്കാൻ ആയി പോയപ്പോൾ ആണ് അമ്മയുടെ സാരിയും അടിവസ്ത്രവും എല്ലാം ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് ഞാൻ റൂം ലോക്ക് ആക്കി കിടന്നു.

അച്ഛൻ കാണുന്നതിനു മുന്നേ അതു പുറത്തേതികൻ ആയി ചിന്ത അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല അച്ഛൻ കുളിക്കാൻ കയറി എന്നു ഉറപ്പു വരുത്തി ഞാൻ അമ്മയുടെ വസ്ത്രം എടുത്തു പുറത്തു ചാടി അമ്മയെ ഏൽപിച്ചു അച്ഛൻ കുളിക്കാൻ പോയത്തിനാൽ ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ കൊഞ്ചി നിന്നും ചുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഉമ്മകൾ കൊണ്ട് പുണർന്നു.

അപ്പോളും എന്റെ കൈ അമ്മയുടെ ചന്തിയും പുറത്തും ആയി ഓടി നടന്നു പെട്ടന്ന് അച്ഛൻ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു ഞങ്ങൾ ഭയന്നു പക്ഷെ ഡ്രെസ്സ് എടുത്തു കോടക്കുവാൻ ആയിട്ടാണ് വിളിച്ചത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് അച്ഛനെ നമ്മളുടെ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗം ആകാൻ ആയി പറഞ്ഞു, അമ്മ ok പറഞ്ഞു റൂമിൽ കയറി ഞാൻ എന്റെ റൂമിലും. ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യ്ത പോലെ അമ്മ അച്ഛനും ആയി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്കിലും ഫലം തോൽവി ആണ് എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിരാശരായി കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധത്തിൽ ഏർ പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളും നീങ്ങുകയുള്ളൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *