അമ്മയുടെ അവിഹിതങ്ങൾ 4 [Sheelu]

Posted by

അമ്മയുടെ അവിഹിതങ്ങൾ 3

Ammayude avihithangal Part 3 | Author : Sheelu | Previous Part


നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു.അക്ഷരത്തെറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ പിറപ്പ അതുകൊണ്ട് . ക്ഷെമിക്കുക.എനിക്ക് അറിയാം നിങൾ കുറിച്ച് പേർ മാത്രം ആണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.like ചെയ്തായാലും comment ചെയ്തായാലും. അതുകൊണ്ട് ഒരു നന്ദി പറയുന്നു.

 

 

ഒരു 19 കാരൻ ചെറുക്കനും വന്നു.അമ്മയെ അറിഞ്ഞു പണ്ണിയിട്ട് പോയി.ഇനി അവനും വരും എന്നെ ഇടക്ക് കാണാൻ വരും .ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം അവൻ ന്നെ കാണാൻ അല്ല വരുന്നേ.അമ്മയെ പണ്ണാൻ വരുന്നത എന്ന്..
എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ആയാലും അത്രെ ഒള്ളു.എന്നോട് ഇപ്പൊ വലിയ ഇഷ്ടം ആണ്.എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് .എൻ്റെ അമ്മ അവർക്ക് കിടന്നു കൊടുക്കുന്ന കൊണ്ട്.

ഇന്ന് രാത്രി അൻസാർ വരുമോ.ആവോ……

അങ്ങനെ കുറിച്ച് നാൾ പോയി.ഞാൻ ഒരു രസത്തിന്. എൻ്റെ അമ്മയെ പണ്ണി തകർക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു.ഫ്ബിനെയും, അനൂപിനെ,ആൻസർ,പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു ചെറുക്കൻ ,പിന്നെ രാഘവൻ ചേട്ടൻ.

എല്ലാവരോടും happy aayi സംസാരിച്ചു.

എല്ലാവരും അമ്മയെ ആണ്.തിരക്കുന്നെ.അവര് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഒണ്ട്.എന്തോ ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നു .ഇവരൊക്കെ അമ്മയെ പണ്ണി കളിക്കുമ്പോൾ.അത് ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ.

“(പക്ഷെ എന്തോ ഒരു വീർപ്പ് മുട്ടലും തോനുന്നു ഇപ്പൊൾ .ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലുംതോറും ഇവന്മാർക്ക് എന്തോ വെലിയ അധികാരം ഒള്ള പോലെ ..ആണ് പെരു മറുന്നെ.എൻ്റെ അച്ഛൻ കഷ്ട്ട പെട്ട് . ഒണ്ടക്കിയ വീട് ആണ് ഇത്.എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ഒക്കെ തോന്നുന്നു.ആരോട് എന്ത് പറയാൻ.അമ്മക്ക് വെലിയ ഇഷ്ടം ആണ് അവരെ.)”

അതുകൊണ്ടു അവരോട് പറഞ്ഞു. അമ്മ ഇവിടെ ബോർ അടിച്ചു ഇരിക്കുവാ.അങ്ങനെ നിങൾ ഒക്കെ വെല്ലപ്പോഴും അല്ലെ വരുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ .ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരട്ടെ എന്ന് കരുതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *