ദി അമ്മ [Polo]

Posted by

ദി അമ്മ

The Amma | Author : Polo


എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്ഞാൻ അക്ഷയ് വീട്ടിൽ അച്ചു. ഡിഗ്രിക്ക് ഏത് സബ്ജെക്ട് എടുക്കും എന്നാ ആലോചനയിൽ നിക്കുന്നു.

വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഞനും അമ്മയും മാത്രം. അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ പേരിന്റെ അർദ്ധത്തിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ സ്നേഹമോ വത്സല്യമോ എനിക്കു കിട്ടിയിട്ടില്ല.പല കാരണങ്ങൾ കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും യോജിച്ചു പോയിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ നാൾ ഇതുവരെ അവരോടു ചോദിച്ചിട്ടില്ല.എന്റെ എട്ടാം വയസ്സിൽ അവർ വേർ പിരിഞ്ഞു.ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 19 വയസ്സ് ഉണ്ട്‌.

 

എല്ലാ കുട്ടികളെ പോലെ ഞാനും ആവശ്യത്തിലധികം വീഡിയോസ് കാണുമായിരുന്നു. Youtubile ചെറിയ cleavage വീഡിയോസിൽ നിന്നും ഇന്റർനെറ്റിലെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങളിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് പല പല പോൺ സൈറ്റിലേക്കും അതിൽ ആന്റി എന്ന ടാഗിലേക്കും ആ ടാഗ് ലൈൻ പിന്നീട് ഇൻസസ്റ്റിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു.ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വര്ഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്‌. ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ അതിൽ incest എന്നാ ഭാഗം ഇപ്പോഴും constant ആയി തുടരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും പൊതുവെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഉള്ളവരെ ആ കണ്ണിലൂടെ കാണാൻ മനസ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. പകരം മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ അമ്മയായും ചേച്ചിയായും ആന്റിയായും കണ്ടു കൈക്രീയകൾ നടത്തി നീങ്ങിയിരുന്നു.

 

എന്റെ അമ്മ സൗമ്യ,39 വയസ്സ്.ഒരു ഗവണ്മെന്റ് എപ്ലോയീ ആണ് ആവശ്യത്തിലധികം സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തനി മലയാളിയെ പോലെ തലമുറകളായി അതിനെ കൈമാറി വരുന്നു. വലിയ ആഡംബരം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും, ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.ഒരുപാടു നാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം കാലിൽ നിക്കാനും എവിടെയും തന്റേടത്തോടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് അമ്മ നേടിയെടുത്തിരുന്നു.

അമ്മ 170cm പൊക്കം ഉള്ളതാണ് എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഒരേ പൊക്കം ആണ് ചെറിയ തടിയും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *