അമ്മുവിൻറെ വികൃതികൾ 2 [ഇഷിത]

Posted by

അമ്മുവിൻറെ വികൃതികൾ 2

Ammuvinte Vikrithikal Part 2 | Author : Ishitha | Previous Part


 

വീട്ടിൽ നിന്നിറിങ്ങിയ ഗോപന് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടി .. മനസ്സിന് എന്തോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ :

എങ്ങിനെയോ അയാൾ സ്ഥാപനത്തിലെത്തി .

ഫൈലുകളെല്ലാം സ്റ്റാഫിനെ ഏല്പിച്ചു ഗോപൻ കുറച്ചു ഫ്രീയായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ..

അയാൾ അയാളുടെ ഓഫിസ് മുറിയിൽ കുറച്ചുനേരം ഒറ്റക്കിരുന്നു :

എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നു വീട്ടിൽ വെച്ചു സംഭവിച്ചത് ? അതും തന്റെ ഏകമകൾ അമ്മുവുമായി : ഓർക്കുമ്പോൾത്തന്നെ അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം തുടങ്ങി :

താനൊരിക്കലും ചെയ്‌യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം :

ചെ .. താനെന്തു വൃത്തികെട്ട തന്തയാണ് :

അമ്മു അവളുടെ പ്രായത്തിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ കൊതിക്കുന്ന വികൃതികൾ അതു പപ്പയായ ഞാനല്ലേ തടയേണ്ടേ അതിനു പകരം താനാ അവസരം മുതലെടുത്തു .. :

പാടില്ലായിരുന്നു എന്നു മനസ്സ് പറയുമ്പോഴും ഉള്ളിലെവിടെയോ ചെകുത്താൻ പറഞ്ഞു : ഇതെങ്ങിനെ എല്ലാവര്ക്കും കിട്ടാത്ത കനിയല്ലേടാ.. അതും മകൾ തന്നെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതു ആസ്വദിക്കുക :

ശോ .. താനെന്തൊക്കെയാണീ ആലോചിക്കുന്നേ.. അയാളുടെയുള്ളിലെ നല്ല പിതാവ് അതിനെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും : വീണ്ടും ഉള്ളിലലെ മോഹം ചെകുത്താൻ കയ്യേറാൻ തുടങ്ങി :

അല്ലെങ്കിലും ഇതിലെന്തു പാപം ?

എത്രയോ തന്തമാര് മകളെ അവരുടെ സമ്മദമില്ലാതെ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു.. ചിലർ വളചെടുത്തു പണിഞ്ഞു ഗർഭണിയാകുമ്പോഴാണ് നാടറിയുന്നതു ..:

ഇവിടെ അങ്ങിനൊന്നുമില്ലല്ലോ : മോൾക്ക് പാപ്പയോടുള്ള സ്‌നേഹം ഇഷ്ടം അതു വികാരത്തിന് വഴിമാറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണ് അല്ലാതെ താനായിട്ടല്ലല്ലോ :

എന്നാലും താനും ഇതെല്ലം ആഗ്രഹിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്‌തതാണല്ലോ .. അതുമാത്രമല്ല എന്തായിരുന്നു തന്റെ കുണ്ണചാരുടെ ഒരു വെപ്രാളം :

അവന്റെ വെട്ടലും വിറയലും ഹോ .. അതോർത്തപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലൂടെ വികാരത്തിന്റെ കമ്പിച്ചൂട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *