അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ [Shadow]

Posted by

അഞ്ചുവിന്റെ ജിം പയ്യൻ 

Anjuvinte Jim Payyan | Author : Shadow


ഹലോ കുട്ടുകാരെ ഞാൻ ജിതിൻ ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ ആയി കമ്പി കുട്ടൻ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് എന്ന് ezutham എന്ന് അപ്പോൾ കഥ യിലോട്ട് പൊക്കം എന്റെ നെയിം ജിതിൻ വയസ്സ് 26 ഭാര്യ അഞ്ചു 23 ഞങളുടെ ഒരു പ്രണയകലിയണം ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഷോപ്പ് ജോലി ആയിരുന്നു അഞ്ചു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരുന്നു കൊടുക്കുന്ന ജോലി യും അപ്പോഴാണ് കൊറോണ വന്നത്….

അവൾക് എനിക്കും ജോലി പോയി പക്ഷെ ജീവിക്കാൻ ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങൾ സെക്സ് ചെയ്യുബോൾ ഒരു ഒന്നര കളി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പിന്നെ പറയാം എനിക്ക് എന്റെ അഞ്ചുനേ അരയും കൊണ്ട് കളിപിക്കണമ് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആരെ ഞാൻ മനസിൽ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നു എനിക്ക് ഒരു യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ ഉണ്ട് ( പേര് പറയുന്നില്ല )  വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ്ചെ യ്യാൻ ഇരുകുവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ടൈം 3.00pm കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു തുണി കഴുകുവായിരുന്നു  അപ്പോൾ അവൾ  ബനിയൻ &  പല്ലാസ ആയിരുന്നു അവളെ കുറച്ചു പറയുവങ്കിൽ 32BSIZE BACK 90 അവൾക് നീളം കുറവ് ആയിരുന്നു..

അവൾ തുണി കഴുക്കുന്നു വെള്ള ബനിയൻ കട്ടി കുറവ് വെള്ളം വീണത് കൊണ്ട് അകത്തു ഇട്ട ബ്ലാക്ക് ബ്രാ നല്ലത് പോല്ലേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കണ്ടത് അപ്പോർത്തെ വിട്ടേലെ വിഷ്ണു അവളുടെ മുല ച്ചാൽ നോക്കുന്നത് അവനു 20 വയസ് ഉള്ളു അഞ്ചുകൾ 3 വയസ് കുറവ് അവൻ ഞാൻ മുകളിൽ നില്കുന്നത് അവനു കാണാൻ പറ്റില്ല അവൾ ഓരോ വട്ടം കുനിയുബോൾ അവൻ അവന്റെ കുണ്ണ പിടിക്കുവാ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സുഖം തോന്നി എന്റെ ചെക്കൻ ഇന്നിച്ചു അങ്ങനെ അവൾ കഴുകി അകത്തു പോയി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *