അമ്മയും എന്റ കൊതിയും [Johnv]

Posted by

അമ്മയും എന്റ കൊതിയും

Ammayum Ente Kothiyum | Johnv


 

എന്റ പേര് ഹരി. ഞാൻ കോളേജിൽ ബിസ്ക് zoology 1സ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ സെക്സിൽ വല്യ താല്പര്യം ഉള്ള അലല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങി. അങ്ങനി ഇരികെ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ incest സിറ്ലേക്കു ലിങ്ക് കിടക്കുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഫുൾ മോം ആൻഡ് സോങ് പോൺ. ഞാൻ പെട്ടന്ന് ബാക്ക് വന്നു. ഫോൺ ഓഫ്‌ ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ്‌ ബോൾ കളിക്കാൻ പോയി.

എന്റ വീട്ടിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ, അമ്മ….

അച്ഛൻ അനിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ആനു പിന്നെ അന്ധമായ ദൈവവിശ്വാസിയും. അമ്മ വിനിത. ഹൌസ് വൈഫ്‌ ആണ് പുള്ളികാരത്തിക് അമ്പലം ആണ് മെയിൻ. അമ്മ എന്നാൽ 5.7 പൊക്കം ആയതിനാൽ നല്ല പൊക്കം തോന്നിക്കും നല്ല നീണ്ട മുടി അത് അമ്മയുടെ നിതംബം മറക്കും.നല്ല വിരിഞ്ഞ മാറിടം ആണ് 36സൈസ് പാൽകുടങ്ങൾ അതിൽ നിറഞ്ഞു നിക്കുന്നു.. അമ്മയെ കാണാൻ നല്ല ഷേപ്പ് ആണ്. ഒരു ഡാൻസിറിന്റ ബോഡി ഫൈബർ ആണ്. ഈ മെലിഞ ബോഡിയിൽ മുലകൾ എടുത്തു നില്കും, അതുപോലെ തന്നെ വടിവ് ഒത്ത നിതംബം . കൂടുതലും അമ്മ സാരി ആണ് ഉടുക്കാറുള്ളത്. ആരായാലും ഒന്ന് നോക്കി പോകും. ഒറ്റ മോനെ ആയതു കൊണ്ട് അമ്മക് എന്നെ ഭയകര ഇഷ്ട്ടം ആണ്. അമ്പല വാസി ആയതിനാൽ എനിക്കും അമ്മക്കും സെക്സ് റീലേറ്റഡ് ആയ ഒന്നിലും താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു.

അമ്മയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് zoology എടുപ്പിച്ചത് അമ്മയും പഠിച്ചത് zoology ആയിരുന്നു.

അങ്ങനെ ഇരികെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചോണ്ട് ഇരിക്കുവായിരുന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരുന്നു. ആഹാ… എന്താ ഭംഗി ആ നുണക്കുഴിയിലെ ചിരിയും, ചന്ദന കുറിയും. ഞാൻ പടിയിൽ ഇരുകുവായിരുന്നു. അമ്മ വന്നു കുനിഞ്ഞു എനിക്ക് കുറി തൊട്ട് തന്നു. പെട്ടന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അമ്മയുടെ സാരി മാറി കിടക്കുന്നു. രണ്ട് ബല്യ മുലകളുടെ ചാൽ. അത് എന്റ കുട്ടനെ എണീപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *