ചെകുത്താൻ തുരുത്ത് 2 [ആനി]

Posted by

ചെകുത്താൻ തുരുത്ത് 2

Chekuthan Thuruth Part 2 | Author : Aani

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


മനു തിരിച്ചു കരക്ക് എത്തിയാലും അവന്റെ മനസ്സ് നിറയെ മായ ആയ്യിരുന്നു എന്തോ വല്ലാത്ത കൊതി  അവളോട് അവനു തോന്നി ഒത്തിരി പെണ്ണുങ്ങളെ അവൻ  കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ എണ്ണത്തിനെ അടിച്ചിട്ടും   ഉണ്ട്          എന്നാലും അവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് മയക്ക്‌ ഉണ്ട്

ഒരു സൂപ്പർ ഐറ്റം അല്ലെ  അവള്  ആ ട്രാക് പാന്റും ടീഷർട്ടും അവളെ മേലെ ആരോ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച പോലെയാ അവനു തോന്നിയെ അത്രക്കും ടൈറ്റ് ആയ്യി ഇരിക്കുന്ന ആണ് ഡ്രസ്സ്ലൂടെ മായയുടെ ആകാരവടിവ് മൊത്തം കാണരുന്നു മുല ഒരു 36 ഉ ണ്ടാകും പിന്നെ ചന്തി അത് ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ കളിക്കുവാണേല് കുനിച്ചു നിർത്തി ബാക്കിലുടെ അടിക്കു എന്റെ ഓരോ അടിക്കും അവളുടെ ചന്തി കുലുങ്ങി വന്നു

തന്റെ ഉണ്ടക്ക് അടിക്കണം ഹോ  ഓർക്കാൻ കുടി പറ്റുന്നില്ല.റിയാസ് എന്തായാലും അവളെ ഊക്കും ഇന്ന്  അല്ലേൽ തുരുത്തിന്റെ പുറകില് കൂടി അവൻ  പോകുലാ. ഒന്നാമത്  അട്ട ശല്ല്യം ഉണ്ട് തുരുത്തില്. അവടെ പോകുമ്പോ അതിനു  എതിരെ ഉള്ള ഓയ്ലമെറ്റ് തൂക്കാറുണ്ട് അത് തൂത്താല് അട്ട കടിക്കുല റിയാസ് അത് പുരട്ടിയത് അവൻ കണ്ടാരുന്നു മയ ടെ കാലില് ഒന്നും അതിന്റെ എണ്ണ മയം അവൻ  കണ്ടില്ല അപ്പൊ അവന്റെ പ്ലാൻ എന്താരിക്കും പോയ്യി നോക്കിയാലോ………..

തുരുത്തിന്റെ പുറകിലൂടെ മുമ്പോട്ടു വഴി  ഇല്ല  അതിലുടെ   അവളെ കൊണ്ട് പോയ്യി മുമ്പില് ഉള്ള   ഞാൻ അവനും കുടി ഉണ്ടാക്കിയ ടെൻലു കൊണ്ട് പോകുമാരിക്കും അവിടെ ചാരു കസേര  അടക്കം എല്ലാം അവര് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുത്തിയെ റിയാസും മനുവും അവിടുന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്  കുറെ മുളം കുട്ടവും പിന്നെ കുറെ കാട്ടു മരങ്ങളും  നിലത്തു സ്വർണ്ണം പോലെ തിളങ്ങി നിക്കുന്ന മണൽ തരികളും പിന്നെ ചുറ്റും കായലും   അവിടെ ഇവിടെ ആയ്യി വന്നു വീഴുന്ന സൂര്യ പ്ര കാശവും  അവിടെ ഇട്ടു റിയസ് മയടെ പൂർ പൊള്ളികുവാരിക്കും  ഓർക്കാൻ കുടി പറ്റുന്നില്ല.ഒളിച്ചു പോയാലോ  അവളെ റിയാസ് അടിക്കുന്നത് കാണാലോ അവൻ തോണി വീണ്ടും ഇറക്കി തുരുത്ത് നോക്കി തുഴയാൻ തുടങ്ങി……………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *