കറവക്കാരൻ 2 [മായാണ്ടി]

Posted by

കറവക്കാരൻ 2

Karavakkaran Part 2 | Author : Mayandi

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

കൊച്ചു  പ്രായത്തിൽ    പെണ്ണ്   കെട്ടിയ     വിഷ്ണുവിൽ   നിന്നും                രതി സുഖം    നുകർന്ന്  കൊണ്ടിരിക്കെ      വിഷ്ണു    തിരിച്ചു  പോയി..

രാധായ്ക്ക്       ആണെങ്കിൽ..  വയസ്സ്   പതിനെട്ടും….

അടി   ഇളക്കി      നിർദയം      പണ്ണി കൊടുക്കേണ്ട    പ്രായം…

വെട്ടി   എടുത്ത പോലെ…    ആസ്വദിക്കാൻ    തുടങ്ങിയപ്പോഴേ    പെട്ടെന്ന്    ഒരു   നാൾ          സെക്സ്   നിഷേധിച്ചതിന്റെ     നിരാശ    ആ   മുഖത്തു    നന്നായി   പ്രകടം   ആയിരുന്നു..

കൊച്ചു   പ്രായത്തിലുള്ള   ആരോഗ്യം   തുളുമ്പുന്ന    ശരീരം   ഉള്ള   ചെറുപ്പക്കാരെ   കാണുമ്പോൾ     രാധയുടെ     ഉള്ളിൽ   വല്ലാത്ത   തിരയിളക്കം      ആവും…

അറിയാതെ     ചുണ്ട്    നനയ്ക്കും…

“”””””

പകൽ      നേരങ്ങളിൽ     വീട്ടിൽ   മിക്കവാറും   രാധ     തനിച്ചാണ്…

എടുത്താൽ    പൊങ്ങാത്ത     ചന്തിയും      പേറി,  അമ്മാവി അമ്മ     രാവിലെ   തന്നെ   നടന്നു   പോകുമ്പോൾ..   വിശേഷിച്ച്       രാധയ്ക്ക്    ഒന്നും    തോന്നിയിട്ടില്ല….

ഭക്തി    മൂത്ത്   ഭ്രാന്ത്   ആയെന്നെ… രാധയ്ക്ക്     അറിയൂ…

ഇത്ര    അധികം  കൊല്ലം     വിഷയ സുഖം    അനുഭവിക്കാതെ    കഴിയുക…!

രാധയ്ക്ക്    ചിന്തിക്കുക    പോലും    അസാധ്യം…

” പത്തിരുപത്തി     മൂന്നു    വയസ്സുള്ള    ഒരു   ചെറുപ്പക്കാരന്റെ     അമ്മയാണെന്ന്      പറഞ്ഞാൽ… ആരും   തന്നെ   വിശ്വസിക്കില്ല…. ഒരു    രണ്ടാം   കെട്ടിന്   ഇപ്പോഴും   യോഗ്യത    ഉണ്ടെന്ന്     ആരും    പറയും… പ്രത്യേകിച്ച്     ആ   മൂടും    മുലയും        കാണുന്ന    ഏതൊരാളും… “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *