ഷെബിന [Lijina]

Posted by

ഷെബിന

shebina | Author : Lijina


 

ഒരു കുടുംബ കഥ……

 

ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥയാണ്…

ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ്.

 

കുണ്ണയുള്ളവർക് വാണമടിക്കാനും പൂറുള്ളവർക് വിരലിടാനും വേണ്ടി എന്റെ ഒരു ചെറിയ സഹായം മാത്രം.

 

നിഷിദ്ധ സംഗമം ആണ് കഥയിലെ ഉള്ളടക്കം …താല്പര്യമില്ലാത്തവർ പിൻവാകുക.

 

 

ഞാൻ കഥയിലെ നായികയാണ്. എന്റെ പേര് ഷെബിന , എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച കൊണ്ടുവന്നതാണ് , കോഴിക്കോട്ടുകാരിയായ എന്നെ കെട്ടിയതും ഒരു കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ്. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ച എനിക്ക് കിട്ടിയത് സ്കൂൾ ൽ പോകാത്ത ഒരു കെട്ടിയോൻ ആണെന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ സാഹചര്യവും ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. ഓരോരോ വിധി…..

 

എന്റെ പിയാപ്ലന്റെ വീട്ടിൽ 4 ആൺകുട്ടികളാണ്. പിന്നെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും മൂത്ത ആളാണ് എന്റെ ആള്.

 

ഇനി എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇരു നിറം ആണ്, നല്ല നീളം, അത്യാവശ്യം നല്ല തടിച്ച ശരീരം, മുലയും കുണ്ടിയും ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഉള്ളതുണ്ട്. അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കടിയും ഉണ്ട്.

ആദ്യമായിട് വിരലിടുന്നത് ഡിഗ്രി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആണ്. ബസ് ൽ ഉള്ള പ്രയോഗം തന്നെ അതിന് കാരണം. ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട്, കോളേജ് ലെക് ബസിലാണ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 4 ഷഡി കൈയിൽ വെക്കണം എന്ന്. അത്രയും വിദഗ്ദ്ധമായി സുഗിപ്പിച്ച തരുന്നവന്മാരന് വരെ ഉണ്ട്. അതിൽ സുഖം പിടിച്ച എനിക്ക് എന്ന്നും ഒരു 2 തവണ എങ്കിലും വിരലിട്ടിലെങ്കി സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല.

 

അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത് ഡിഗ്രി രണ്ടാം വര്ഷം ആണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത്. ഗൾഫ്കാരൻ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ രാത്രി മുതൽ തന്നെ പൂറു പൊളിച്ചടക്കും എന്ന് കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ എന്നും പറയും. എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടതും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, പതിവ് പോലെ ചെക്കൻ പെണ്ണ് വീട്ടിലാണ് ആദ്യ രാത്രി , മണിയറയിലേക് മൂപര് വന്നത് മുതൽ അമ്മായിമാരൊക്കെ കുശു കുശുപ്പാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *